Człowiek w konflikcie z normami prawnymi

W dniu 28.05.2019 r. uczniowie kl. II c uczestniczyli w seminarium penitencjarnym.

„Człowiek w konflikcie z normami prawnymi”. Spotkanie to wzbogaciło wiedzę  naszych uczniów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, mieli oni także możliwość obejrzenia symulacji procesu sądowego dotyczącego warunkowego zwolnienia skazanego. Seminarium to zostało przygotowane przez pracowników naukowych PWSZ, funkcjonariuszy służby więziennej oraz pracowników sądu i prokuratury.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast