Człowiek w konflikcie z normami prawnymi

W dniu 28.05.2019 r. uczniowie kl. II c uczestniczyli w seminarium penitencjarnym.

„Człowiek w konflikcie z normami prawnymi”. Spotkanie to wzbogaciło wiedzę  naszych uczniów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, mieli oni także możliwość obejrzenia symulacji procesu sądowego dotyczącego warunkowego zwolnienia skazanego. Seminarium to zostało przygotowane przez pracowników naukowych PWSZ, funkcjonariuszy służby więziennej oraz pracowników sądu i prokuratury.

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast