Banner Top
2020/02/17
Człowiek w konflikcie z normami prawnymi

W dniu 28.05.2019 r. uczniowie kl. II c uczestniczyli w seminarium penitencjarnym.

„Człowiek w konflikcie z normami prawnymi”. Spotkanie to wzbogaciło wiedzę  naszych uczniów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, mieli oni także możliwość obejrzenia symulacji procesu sądowego dotyczącego warunkowego zwolnienia skazanego. Seminarium to zostało przygotowane przez pracowników naukowych PWSZ, funkcjonariuszy służby więziennej oraz pracowników sądu i prokuratury.

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

2019/20 – REKRUTACJA, KLASY

plan lekcji

dziennik elektroniczny

dziennik

Szkoła nowych możliwości

UE

BIP

bip

karta szkolna

Archiwalna strona www