Banner Top
2019/07/16
Człowiek w konflikcie z normami prawnymi

W dniu 28.05.2019 r. uczniowie kl. II c uczestniczyli w seminarium penitencjarnym.

„Człowiek w konflikcie z normami prawnymi”. Spotkanie to wzbogaciło wiedzę  naszych uczniów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, mieli oni także możliwość obejrzenia symulacji procesu sądowego dotyczącego warunkowego zwolnienia skazanego. Seminarium to zostało przygotowane przez pracowników naukowych PWSZ, funkcjonariuszy służby więziennej oraz pracowników sądu i prokuratury.

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

2019/20 – REKRUTACJA, KLASY

plan lekcji

dziennik elektroniczny

dziennik

Szkoła nowych możliwości

UE

BIP

bip

karta szkolna

Archiwalna strona www