Banner Top
2019/12/08
Ekoproblemy małe i duże

Uczennice klasy Ic, 26.04.2018r. uczestniczyły w drugiej edycji seminarium ekologicznego- Ekoproblemy małe i duże, organizowanego przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. W ramach seminarium Alicja Daniel opracowała i wygłosiła referat „Niska emisja wysokim zagrożeniem”. Omawiane treści zobrazowała prezentacją multimedialną.

Obok Alicji referaty wygłosili pracownicy naukowi wyższych uczelni i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Wydarzenie to zostało uświetnione występami uczniów szkoły muzycznej w Chełmie.

sdr

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

2019/20 – REKRUTACJA, KLASY

plan lekcji

dziennik elektroniczny

dziennik

Szkoła nowych możliwości

UE

BIP

bip

karta szkolna

Archiwalna strona www