Ekoproblemy małe i duże

Uczennice klasy Ic, 26.04.2018r. uczestniczyły w drugiej edycji seminarium ekologicznego- Ekoproblemy małe i duże, organizowanego przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. W ramach seminarium Alicja Daniel opracowała i wygłosiła referat „Niska emisja wysokim zagrożeniem”. Omawiane treści zobrazowała prezentacją multimedialną.

Obok Alicji referaty wygłosili pracownicy naukowi wyższych uczelni i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Wydarzenie to zostało uświetnione występami uczniów szkoły muzycznej w Chełmie.

sdr

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast