Ekoproblemy małe i duże

Uczennice klasy Ic, 26.04.2018r. uczestniczyły w drugiej edycji seminarium ekologicznego- Ekoproblemy małe i duże, organizowanego przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. W ramach seminarium Alicja Daniel opracowała i wygłosiła referat „Niska emisja wysokim zagrożeniem”. Omawiane treści zobrazowała prezentacją multimedialną.

Obok Alicji referaty wygłosili pracownicy naukowi wyższych uczelni i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Wydarzenie to zostało uświetnione występami uczniów szkoły muzycznej w Chełmie.

sdr

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast