IV Piknik Literacki

Siódmego czerwca 2019r. odbył się IV Piknik Literacki.  Czerwcowe pikniki literackie to autorski projekt nauczycieli IV Liceum, którzy w ten niekonwencjonalny sposób promują literaturę oraz młodych uzdolnionych aktorsko uczniów.

Rokrocznie piknik poświęcony jest innemu twórcy. Po Szekspirze, Mickiewiczu, Gałczyńskim w tym roku przyszedł czas na Juliana Tuwima.

Uczniowie każdej z klas, wraz z uczącymi w nich nauczycielami, przedstawili widowiska oparte na tekstach tego autora. Na piknikowej scenie pojawiła się galeria postaci występujących w utworach Juliana Tuwima.

Wszystkie przedstawienia zostały ocenione przez jury, któremu przewodniczyła dyrektor IV LO Pani Marzena Koprukowniak.

Nagrody przyznano w kilku kategoriach.

Nagrodę główną – Nagrodę Dyrektora IV LO, za najlepiej przygotowane przedstawienie otrzymała klasa IIb.

Po raz kolejny okazało się, że nauczyciele i uczniowie potrafią świetnie razem się bawić, sobie nawzajem kibicować, a przy okazji poznawać klasykę literatury polskiej i światowej.

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast