Konferencja “Chełm w czasach Jadwigi Młodowskiej”

“Chciałabym, aby miłość Ojczyzny nie była dla Was dźwiękiem pustym,

ani strojem odświętnym, lecz nakazem bezwzględnym i obowiązkiem codziennym.”

Jadwiga Młodowska

 

Trzynastego listopada w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie odbyła się Konferencja Naukowa „Chełm w czasach Jadwigi Młodowskiej”

Wydarzenie to było kolejnym punktem z harmonogramu obchodów 100-lecia utworzenia w Chełmie Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego, którego szczytne tradycje kultywuje i pielęgnuje IV LO.
Było Nam niezmiernie miło, że wzięło w niej udział tak wielu młodych pasjonatów historii naszej małej Ojczyzny.

 

PATRONAT NAUKOWY nad konferencją objęli:

Dr hab. Jerzy Marian Nikołajew – prawnik

 

Dr hab. Andrzej Przegaliński – historyk, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych; zainteresowania badawcze: dzieje ziemiaństwa w postyczniowym pięćdziesięcioleciu, regionalistyka oraz historia szkolnictwa na przełomie XIX i XX wieku

 

Zbigniew Lubaszewski – historyk i regionalista; autor licznych publikacji przybliżających współczesnym ludzi, miejsca i wydarzenia z przeszłości; wychowawca młodzieży, niestrudzony popularyzator piękna Ziemi Chełmskiej, przewodnik i pilot wycieczek; Laureat nagrody KAJ-a, w kategorii animator kultury w 2009 r. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

 

Program konferencji:

10.00 – rozpoczęcie konferencji, powitanie gości – p. dyr. Marzena Koprukowniak

  • „Podstawowe regulacje dotyczące prawa oświatowego okresu II RP” – dr hab. Jerzy Nikołajew
  • „Z dziejów Chełma i okolic na przełomie XIX i XX wielu. Ludzie, miejsca, wydarzenia” – dr hab. Andrezj Przegaliński
  • “Dr Jadwiga Młodowska jako działaczka niepodległościowa” – Zbigniew Lubaszewski
  • „Życie kulturalne i społeczne Chełma w XX-leciu” – Barbara Litwin
  • Panel dyskusyjny
  • Rozstrzygnięcie konkursów

Konferencja na zdjęciach

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast