Konkurs przyrodniczy

18 października Weronika Sochaczewska z klasy II d oraz Klaudia Dobrzyńska z klasy I c, wzięły udział w konkursie przyrodniczym ” Mieszkańcy lasów, pól i łąk”, organizowanym przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Towarzystwo Bocian oraz kola łowieckie. Klaudia zdobyła wyróżnienie w konkursie.

Uczennice poszerzyły swoje wiadomości w zakresie biologii gatunków zwierząt chronionych i łownych oraz terminologii łowieckiej.

Konkurs zorganizowano na strzelnicy w Kumowej Dolinie. W czasie oczekiwania na wyniki, łowczy zaprezentował  budki lęgowe dla różnych zwierząt. Nie zabrakło akcentów patriotycznych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Dla uczczenia pamięci zasłużonych żołnierzy, posadzono 14 pamiątkowych dębów. W tej czynności uczestniczyli uczniowie.

Dodatkową atrakcją był pokaz strzelania do rzutów. Młodzież też mogła spróbować swoich sił w tej dziedzinie.

Imprezę zakończyło ognisko integracyjne.

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast