Możesz wszystko – spotkanie z Jakubem Kowalczykiem

Dwudziestego siódmego września 2018r., dla uświetnienia zbliżającego się w następnym roku 100- lecia Szkół  mieszczących się w budynku IV LO, zainaugurowaliśmy cykl spotkań uczniów IV LO z Absolwentami i Pracownikami Szkoły.

Gościem naszym był Jakub Kowalczyk, który skończył IV LO dwa lata temu, a obecnie studiuje w Wielkiej Brytanii.

Jakub podzielił się ze swoimi młodszymi kolegami doświadczeniami zdobytymi  podczas studiów w Anglii, udowadniał, że warto marzyć i te marzenia realizować.

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast