Niezwykła lekcja wychowawcza

W dniu 15 lutego klasa I E miała przyjemność gościć na godzinie wychowawczej Panią Dorotę Jankowiak-Dąbrowską, która jest pedagogiem o specjalizacji resocjalizacji i socjoterapii, twórcą i organizatorem warsztatów o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży.

Pani Dorota opowiedziała uczniom, kim jest nieletni, czym są czyny karalne i jakie konsekwencje niosą na przyszłość. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali wykładu, jak również aktywnie uczestniczyli w zajęciach.


Inicjatorem spotkania była wychowawczyni- p. Kamila Bobrowska

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast