Niezwykłe lekcje historii

Dzięki inicjatywie nauczycielki p. Anety Kuby, uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w niezwykłych lekcjach historii – lekcjach muzealnych.

IV LO nawiązało współpracę z Muzeum na Majdanku oraz z Muzeum w Sobiborze.

LEKCJE MUZEALNE Z MUZEUM NA MAJDANKU

17.12.2020 r. klasa Ie brała udział w lekcji muzealnej online zatytułowanej “Historia Majdanka na kartach komiksu”.

Uczniowie dowiedzieli się o losie więźniów w niemieckim obozie koncentracyjnym w Lublinie, które przedstawiono w nietypowej formie komiksu.

Zajęcia zdalne poprowadziła p. Jolanta Laskowska z Działu Edukacji w Państwowym Muzeum na Majdanku z inicjatywy p. Anety Kuby (nauczyciela historii).

18 grudnia 2020 r. kl. IIIc wzięła udział w lekcji muzealnej online “Jedyny taki dziennik”. Uczniowie mieli okazję poznać historię Jadwigi Ankiewicz, której los jest symbolem tragicznych doświadczeń młodego pokolenia Polaków z okresu II wojny światowej.

Zajęcia zdalne poprowadziła p. Jolanta Laskowska z Działu Edukacji w Państwowym Muzeum na Majdanku.

LEKCJE MUZEALNE Z MUZEUM W SOBIBORZE

Nasza młodzież z klas IF, IICp i IIEp brała udział w lekcjach muzealnych online w dn. 21.12 i 22.12.2020 r.

Zajęcia prowadzili pracownicy Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze – p. Justyna Bajuk i p. Łukasz Kukawski.

Uczniowie dowiedzieli się o historii niemieckiego obozu zagłady „SS-Sonderkommando Sobibor”, codzienności obozowej, zasadach funkcjonowania tego strasznego miejsca, w którym śmierć poniosło 180 tys. ofiar.

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast