Otrzęsiny

18 października uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w tradycyjnych „otrzęsinach”.

Na początku, klasy miały okazję wykazać się podstawową wiedzą o szkole rozwiązując quiz.

Następnie pierwszoklasiści rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach sportowych, plastycznych oraz wokalnych. Klasowe karaoke podbiło serca jury oraz wzbudziło duży aplauz wśród młodzieży oraz nauczycieli. Wychowawcy motywowali swoich podopiecznych a także rywalizowali między sobą.

Wszystkie klasy zostały docenione pamiątkowym dyplomem za udział w „otrzęsinach”. Uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Samorząd Uczniowski

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast