Rewizyta włoskiej młodzieży

W dniach 16-20.09.2019 IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im.dr Jadwigi Młodowskiej gościło włoską delegację ze szkoły partnerskiej Liceo Linguistico G.Parini z Barzanò.

Ich pobyt był okazją do zaprezentowania historii, tradycji, kultury i nowoczesnego obrazu naszego kraju. Oprócz zwiedzania stolicy i najciekawszych zakątków Lubelszczyzny, uczniowie szkół partnerskich odbyli warsztaty językowe, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, a także wzięli udział w międzynarodowej konferencji pt. „Innowacyjne systemy nauczania na początku XX wieku i obecnie”, która odbyła się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im P.Orsetti.

 W programie konferencji wystąpił p.dr Gianni Conti, który przedstawił stulecie kontaktów polsko-włoskich.

Następnie, w ramach wymiany doświadczeń obu szkół, uczniowie z Włoch zaprezentowali włoski system edukacji przedstawili stosowane u nich metody nauczania.Nasza szkoła zaprezentowała dzieło patronki dr Jadwigi Młodowskiej, jakim było wdrożenie systemu Daltońskiego, a także współcześnie realizowany tutoring.

Wielojęzyczność, jako jedna z komptencji kluczowych, była przedmiotem prezentacji z ramienia PWSZ w Chełmie.Prelegentami byli prof. Jan Kłos oraz dr Tomasz Zygmunt.

Uczniowie rozstawali się z żalem, ale zaplanowane są kolejne spotkania.Tym razem uczniowie IV lO udadzą się do słonecznej Italii.

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast