Rok obchodów 100. rocznicy utworzenia Seminarium

Uroczystością z okazji Dnia Edukacji Narodowej zainaugurowaliśmy rok obchodów 100. rocznicy utworzenia w Chełmie Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego, którego szczytne tradycje  kultywuje i pielęgnuje IV Liceum Ogólnokształcące im. dr Jadwigi Młodowskiej.

W ramach obchodów zaplanowaliśmy m.in.:

Rocznicowe spotkania uczniów z Absolwentami i Nauczycielami Szkoły

Konferencję historyczną – Chełm w czasach Jadwigi Młodowskiej

Listopadowe spotkanie z poezją

Wigilię Pokoleń

Konferencję: Świat silnych kobiet

Okolicznościowe wystawy

Dzień Otwartych Drzwi – koncert Scena jest Wasza pod hasłem:  Lata 20- te, lata 30 –te

Piknik literacki – motyw przewodni: twórczość Juliana Tuwima

Piknik pokoleń – 4.10.2019 r.

IV Zjazd Absolwentów – 5.10.2019 r.

Galę Jubileuszową – 5.10.2019 r.

Zapraszamy do udziału w zaplanowanych imprezach oraz do współpracy przy ich organizacji. Szczególnie miło Nam będzie, gdy zechcą się Państwo włączyć do pracy nad planowanym wydawnictwem zjazdowym w którym się mogą znaleźć również Państwa wspomnienia.

Chcielibyśmy, aby ten rok jubileuszowy stał się świętem Absolwentów, Nauczycieli i Pracowników wszystkich Szkół, które mieściły się w budynku przy ulicy Św.Mikołaja4.

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast