Współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr 11 w Chełmie

Tradycją IV LO jest współpraca z instytucjami oświatowymi Chełma i regionu. Jedną z takich instytucji jest Szkołą Podstawowa nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie.

W tym roku postanowiliśmy sformalizować tę współpracę i podpisaliśmy umowę (11.02.2021r.) określającą zasady współdziałania naszych szkół.

Współpraca Szkoły Podstawowej nr 11 w Chełmie z IV LO ma na celu wspieranie różnorodnych zainteresowań i pasji uczniów, poszerzanie ich wiedzy, nabywanie nowych kompetencji i umiejętności oraz pomoc uczniom w wyborze przyszłej drogi kariery.

Planujemy organizację wspólnych przedsięwzięć naukowych, artystycznych i sportowych.

Mamy nadzieję na twórczą i efektywną współpracę, która wzbogaci oraz urozmaici edukację naszych uczniów.

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast