Banner Top
2019/07/16
ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 1/04/2018_0056, Z DNIA 25.04.2018r.

Zostało zakończone postępowanie na zakup sprzętu, poniżej link do zakończonego postępowania.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106934


Termin składania ofert do dnia 11-05-2018

 Numer ogłoszenia 1106934
 Status ogłoszenia Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego: IV LO w Chełmie z Oddziałem integracyjnym im. Dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, ul. Św. Miko-łaja 4; 22-100 Chełm lub przesłane w formie skanu na adres mailowy: lo4chelm@poczta.fm do dnia 11.05.2018 r. do godz. 12:00.

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

2019/20 – REKRUTACJA, KLASY

plan lekcji

dziennik elektroniczny

dziennik

Szkoła nowych możliwości

UE

BIP

bip

karta szkolna

Archiwalna strona www