ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 1/04/2018_0056, Z DNIA 25.04.2018r.

Zostało zakończone postępowanie na zakup sprzętu, poniżej link do zakończonego postępowania.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106934


Termin składania ofert do dnia 11-05-2018

 Numer ogłoszenia 1106934
 Status ogłoszenia Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego: IV LO w Chełmie z Oddziałem integracyjnym im. Dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, ul. Św. Miko-łaja 4; 22-100 Chełm lub przesłane w formie skanu na adres mailowy: lo4chelm@poczta.fm do dnia 11.05.2018 r. do godz. 12:00.

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast