Banner Top
2019/07/16
Innowacje

IV LO – szkołą skupioną na indywidualnych potrzebach uczniów

 

W IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. dr J. Młodowskiej w Chełmie znajdujemy sposoby na taką pracę z uczniem, która przełamuje schematy, mobilizuje do samodzielnego myślenia, odbiega od stereotypów, jest nauką skoncentrowaną na działaniu i na indywidualnych potrzebach naszych uczniów.

Do uczniów uzdolnionych informatycznie adresowany jest innowacyjny program „Informatyka w praktyce”. Tematyka lekcji informatyki w tym programie opracowana jest tak, aby młodzi ludzie nabywali praktycznych umiejętności z zakresu technologii informatycznej a na koniec realizacji programu zdali egzamin i uzyskali  Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, który w całej Unii Europejskiej jest „przepustką” do pracy w dużych korporacjach czy firmach. Od tego roku szkolnego zajęcia w ramach innowacji zostaną wzbogacone o cykl tematów dotyczących multimediów (grafika komputerowa, montaż filmów, fotografia…).

Na świat otwieramy swoich uczniów także poprzez „Dwujęzyczne nauczanie geografii” czyli geografię, której młodzież uczy się w języku angielskim.  Są to dla licealistów wymagające ale bardzo interesujące i przydatne lekcje, które pomagają doskonale przygotować się do egzaminów maturalnych i dają podstawy do rozpoczęcia w przyszłości studiów na prestiżowych kierunkach takich jak na przykład ekonomia w języku angielski.

Warsztaty pedagogiczne to innowacja realizowana w klasach pedagogicznych i zakłada uzupełnienie oraz rozszerzenie programu nauczania przedmiotu Podstawy wiedzy pedagogiczno – psychologicznej o nowe treści z akcentem na sferę praktyczną. Uczniowie klas pedagogicznych nie tylko zatem nabywają nowych umiejętności, które dotyczą pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, ale te treści niejako „przekładają” na praktykę pracując metodą warsztatową. Systematycznie obserwują zajęcia prowadzone w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Chełmie i  omawiają je z nauczycielem prowadzącym. Takie działania pozwalają młodym ludziom nie tylko na poznanie specyfiki pracy nauczyciela w placówce przedszkolnej, ale także zdobycie osobistego doświadczenia w pracy, z którą większość z nich wiąże swoją przyszłość. Zakończeniem warsztatów jest przygotowanie przez uczniów  przedstawienia  oraz gier i zabaw dla dzieci z przedszkola pod hasłem „Dzień Dziecka w IV LO” .

„Tutoring- praca nad pasją i rozwojem ucznia” to nasza innowacja, która pozwala indywidualnie pracować z każdym uczniem, pomagać, wspierać  zarówno w poszukiwaniu jego własnej drogi rozwoju, jaki  i w doskonaleniu, rozwijaniu konkretnych zainteresowań i pasji. Każdy uczeń naszej szkoły może wybrać swojego tutora. Taka para: nauczyciel – uczeń pracuje według ustalonego przez siebie planu, realizując cele ważne dla podopiecznego. Nauczyciel – tutor towarzyszy młodemu człowiekowi w jego drodze rozwoju wspierając, dając konkretne zadania, przekazując wiedzę i umiejętności, stanowiąc wyjątkowego opiekuna – mistrza.

Dla uczniów zainteresowanych zdrowym trybem życia, kierunkami medycznymi od roku szkolnego 2017/18 proponujemy klasę o profilu ratownictwo i promocja zdrowia z elementami dietetyki. W ramach realizacji przedmiotów rozszerzonych, uczniowie tej klasy zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu prawidłowego odżywiania i jego wpływu na zdrowie człowieka, diet w sporcie, czy też wpływu diety na urodę.

Współczesna szkoła stara się odpowiadać na  wyzwania  XXI wieku. Nowatorskie metody i formy pracy z uczniami, nowy język edukacji, nowe drogi porozumienia z uczniem i nowe sposoby  oceniania to najważniejsze zadania, którym starają się sprostać nauczyciele IV LO.

 

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

2019/20 – REKRUTACJA, KLASY

plan lekcji

dziennik elektroniczny

dziennik

Szkoła nowych możliwości

UE

BIP

bip

karta szkolna

Archiwalna strona www

popularne