Propozycje klas na rok szk. 2020/21 rekrutacja
Informacje o zasadach rekrutacji na rok szkolny 2020/21

Propozycje klas dla absolwentów
szkół podstawowych na rok szkolny 2020/21.
Kandydaci do IV LO mają do wyboru następujące języki obce: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski.


Klasa informatyczna z elementami grafiki komputerowej,

robotyki, montażu filmu i fotografii


Klasa z rozszerzonym programem nauczania informatyki, geografii lub matematyki, języka angielskiego (dodatkowe zajęcia z zakresu grafiki komputerowej, robotyki, montażu filmu i fotografii)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, język obcy

Postaw na informatykę!

Tylko w IV LO

 • atrakcyjne zajęcia:
montaż filmu
obróbka zdjęć cyfrowych
projektowanie aplikacji na smartfona
budowa i programowanie robotów
nauka nawigowania dronem
 • dodatkowe zajęcia w ramach innowacji programowej – Informatyka w praktyce
 • lekcje z matematyki gwarantujące sukces na maturze:

więcej godzin = więcej ćwiczeń = duże prawdopodobieństwo sukcesu!

 • pozalekcyjne zajęcia koła informatycznego
 • najnowocześniejsza w regionie pracownia informatyczna – wyposażenie 2018 rok!


  Klasa ratownicza z elementami dietetyki


Klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii, języka angielskiego (dodatkowe zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, edukacja dla bezpieczeństwa

Uczniowie klasy ratownictwo i promocja zdrowia z elementami dietetyki uczestniczą m.in. w:

 • zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • dodatkowych zajęciach z dietetyki
 • zajęciach laboratoryjnych
 • zajęciach terenowych
 • spotkaniach ze specjalistami


Klasa językowa


Klasa z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego, języka hiszpańskiego lub włoskiego, geografii

Przedmioty punktowane: język polski, informatyka, matematyka, język obcy

Klasa językowa to możliwość m.in.:
 • poznania języka obcego na poziomie dającym swobodę wyboru miejsca pracy
 • uczestniczenia w ciekawych zajęciach w ramach innowacji – Dwujęzyczne nauczanie geografii
 • nauki w nowoczesnym laboratorium językowym
 • wyjazdów na atrakcyjne wycieczki zagraniczne


 Klasa pedagogiczna


Klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii, języka polskiego, języka angielskiego (dodatkowe zajęcia z podstaw wiedzy pedagogiczno – psychologicznej oraz warsztatów pedagogicznych)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, muzyka, plastyka

Atuty klasy:

 • autorski program nauczania przedmiotu „Podstawy wiedzy pedagogiczno – psychologicznej”
 • innowacja pedagogiczna: „Warsztaty pedagogiczne” – obserwacja i uczestnictwo w zajęciach w przedszkolu
 • stała współpraca z Wydziałem Pedagogiki PWSZ w Chełmie – udział w warsztatach, wykładach otwartych, seminariach i konferencjach


Klasa humanistyczna


Klasa z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie , języka angielskiego (dodatkowe zajęcia humanistyczne)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

2019/20 – REKRUTACJA, KLASY

plan lekcji

dziennik elektroniczny

dziennik

Szkoła nowych możliwości

UE

BIP

bip

karta szkolna

Archiwalna strona www