Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie

Od września 2019 nasza Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

W ramach współpracy uczniowie IVLO uczestniczą w wykładach, zajęciach prowadzonych przez studentów działających w kołach naukowych, dniach otwartych, wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Na przykład, 3 lutego 2020r. klasy ratownicze z elementami dietetyki, wzięły udział w ćwiczeniach i wykładach na UM.

Podczas zajęć z dietetyki uczniowie określali zapotrzebowanie energetyczne organizmu w zależności od różnych czynników oraz układali jadłospis, zgodny z własnym zapotrzebowaniem. Chętni mogli poddać się badaniu składu organizmu.

Kolejne zajęcia poświęcone były cechom charakterystycznym roślin leczniczych. Uczniowie samodzielnie wykonywali preparaty mikroskopowe i obserwowali cechy anatomiczne roślin.

Jeśli interesuje Cię biologia lub chemia i perspektywicznie rozważasz pracę w zawodach medycznych, proponujemy Ci naukę w Naszej Szkole w klasie ratowniczej. Współpraca IVLO z Uniwersytetem Medycznym pozwoli Ci dodatkowo pogłębić wiedzę i trafniej wybrać interesujący Cię zawód.

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast