Banner Top
Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z Rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

L.p. Tematyka spotkania Termin Odpowiedzialni
1. Spotkanie organizacyjne: zapoznanie z planem pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020, zapoznanie ze Statutem Szkoły, z zasadami przeprowadzania egzaminów maturalnych. Zaopiniowanie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 13.09.2018r. Dyrektor Szkoły
2. Spotkanie dotyczące  wyników uczniów w nauce oraz frekwencji uczniów. 22.11.2018r. Wychowawcy klas I – III
3. Spotkanie informacyjne dotyczące śródrocznych wyników klasyfikacji uczniów.

Spotkanie  z rodzicami uczniów klas III dotyczy także omówienia próbnych wyników egzaminów maturalnych oraz przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.

24.01.2019r. Wychowawcy klas I – III
4. Spotkanie informacyjne dotyczące  wyników edukacyjnych uczniów oraz zagadnień wychowawczych. 25.04. 2019r. Wychowawcy klas I – II

 

 

Konsultacje dla rodziców:

03.10.2018 r.

07.11.2018 r.

05.12.2018 r.

09.01.2019 r.

06.03.2019 r.

03.04.2019 r.

15.05.2019 r.

05.06.2019 r.

 

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

2019/20 – REKRUTACJA, KLASY

plan lekcji

dziennik elektroniczny

dziennik

Szkoła nowych możliwości

UE

BIP

bip

karta szkolna

Archiwalna strona www