Banner Top
2018/11/12
Harmonogram spotkań z rodzicami

 

Harmonogram spotkań z Rodzicami

w roku szkolnym 2017/2018

L.p. Tematyka spotkania Termin Odpowiedzialni
1. Spotkanie organizacyjne: zapoznanie z planem pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018, zapoznanie ze Statutem Szkoły, z zasadami przeprowadzania egzaminów maturalnych. 13.09.2017r. Dyrektor Szkoły
2. Spotkanie dotyczące  wyników uczniów w nauce we wrześniu, październiku oraz frekwencji uczniów. 22.11.2017r. Wychowawcy klas I – III
3. Spotkanie informacyjne dotyczące śródrocznych wyników klasyfikacji uczniów.

Spotkanie  z rodzicami uczniów klas III dotyczy także omówienia próbnych wyników egzaminów maturalnych oraz przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.

24.01.2018r. Wychowawcy klas I – III
4. Spotkanie informacyjne dotyczące  wyników uczniów w nauce  oraz frekwencji. 25.04. 2018r. Wychowawcy klas I – II

 

 

Konsultacje dla rodziców:

04.10.2017r.

08.11.2017r.

06.12.2017r.

07.03.2018r.

04.04.2018r.

09.05.2018r.

06.06.2018r.

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

propozycje klas 2018/19

plan lekcji

dziennik elektroniczny

dziennik

Szkoła nowych możliwości

UE

BIP

bip

Archiwalna strona www