Zebrania z rodzicami – zapraszamy

Zapraszamy Rodziców Uczniów klas I – III na zebranie śródokresowe, które odbędzie się w środę – 20.11.2019r. o godz.16.00.

Iag – s.nr 4

Ibg – s.nr 29

Icg – s.nr 1

Idg – s.nr 5

Iap – s.nr 28

Ibp – s.nr 32

Icp – s.nr 22

I dp – s.nr 31

Iep – s.nr 8

IIa – s.nr 26

IIb – s.nr 30

IIc – s.nr 9

IId – s.nr 21

IIIa – s.nr 17

IIIb – s.nr 24

IIIc – s.nr 25

IIId – s.nr 20

Harmonogram spotkań z Rodzicami

w roku szkolnym 2019/2020 wkrótce

 

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

2019/20 – REKRUTACJA, KLASY

plan lekcji

dziennik elektroniczny

dziennik

Szkoła nowych możliwości

UE

BIP

bip

karta szkolna

Archiwalna strona www