Banner Top
2019/07/16
Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z Rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

L.p. Tematyka spotkania Termin Odpowiedzialni
1. Spotkanie organizacyjne: zapoznanie z planem pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020, zapoznanie ze Statutem Szkoły, z zasadami przeprowadzania egzaminów maturalnych. Zaopiniowanie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 13.09.2018r. Dyrektor Szkoły
2. Spotkanie dotyczące  wyników uczniów w nauce oraz frekwencji uczniów. 22.11.2018r. Wychowawcy klas I – III
3. Spotkanie informacyjne dotyczące śródrocznych wyników klasyfikacji uczniów.

Spotkanie  z rodzicami uczniów klas III dotyczy także omówienia próbnych wyników egzaminów maturalnych oraz przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.

24.01.2019r. Wychowawcy klas I – III
4. Spotkanie informacyjne dotyczące  wyników edukacyjnych uczniów oraz zagadnień wychowawczych. 25.04. 2019r. Wychowawcy klas I – II

 

 

Konsultacje dla rodziców:

03.10.2018 r.

07.11.2018 r.

05.12.2018 r.

09.01.2019 r.

06.03.2019 r.

03.04.2019 r.

15.05.2019 r.

05.06.2019 r.

 

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

2019/20 – REKRUTACJA, KLASY

plan lekcji

dziennik elektroniczny

dziennik

Szkoła nowych możliwości

UE

BIP

bip

karta szkolna

Archiwalna strona www