Wychowawcy klas

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/20

Klasa Wychowawca
 Iap

Ibp

Icp

Idp

Iep

Iag

Ibg

Icg

Idg

IIa

IIb

IIc

IId

IIIa

IIIb

IIIc

IIId

Marta Gozdur

Rafał Stelmaszczuk

Anna Hanszke

Mariola Gorec – Pędzińska

Ewa Lipczuk

Krzysztof Baranowicz

Małgorzata Biernat – Osowska

Agnieszka Dobosz

Agnieszka Waluch – Marek

Agnieszka Nadolska

Katarzyna Śliwińska

Anna Antczak

Tomasz Kołacz

Anna Pułajdowicz

Dorota Kidała

Agnieszka Kuchta – Harmata

Ewa Chełmińska

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

2019/20 – REKRUTACJA, KLASY

plan lekcji

dziennik elektroniczny

dziennik

Szkoła nowych możliwości

UE

BIP

bip

karta szkolna

Archiwalna strona www