Banner Top
2020/01/29
Biblioteka

Zaktualizuj oprogramowanie mózgu i zacznij czytać!

Czytanie książek, opowiadań, a poezji w szczególności, to jedna z najszybciej zanikających form aktywności człowieka. Czy to znak czasów, skutki ewolucji i rozwoju technologii? Na pewno. Jednak o czytaniu nie wolno zapomnieć, bo w ten sposób upośledzilibyśmy jedną z najważniejszych umiejętności naszego umysłu.

Czytanie to nie tylko przyjemność,  pozyskiwanie wiedzy i kształtowanie wrażliwości. Czytanie jest też jednym z najważniejszych mechanizmów doskonalenia skomplikowanych funkcji naszego mózgu. W procesy słuchania, czytania i rozumienia tekstów zaangażowane są ogromne jego obszary! Co więcej są to mechanizmy, bez których trudno sobie poradzić w innych sferach naszego życia.

Na pewno marzycie o wspaniałej przyszłości. Czytajcie więc i rozwijającej głód czytania, a będzie Wam łatwiej realizować marzenia.

Przyjdźcie do biblioteki a my pomożemy Wam ten głód pobudzać i zaspokajać.

 

Biblioteka IV LO czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.45 – 14.30

 

Regulamin wypożyczalni

 

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, emerytowani nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres 3 tygodni.
 3. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 4. Nauczyciel – bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 5. Na prośbę czytelnika nauczyciel – bibliotekarz może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych, wypożyczoną książkę powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik odkupuje taką samą lub inną, wskazana przez nauczyciela – bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej wartości rynkowej książki zagubionej lub zniszczonej.
 8. Czytelnik rezygnujący z nauki winien rozliczyć się z biblioteką.
 9. Dokumenty elektroniczne, audiowizualne są udostępniane w czytelni.
 10. Wszystkie dokumenty wypożyczone z biblioteki należy zwrócić do biblioteki w wyznaczonym przez nauczyciela-bibliotekarza terminie – przed końcem roku szkolnego.
 11. Czytelnicy mogą wypożyczać książki z biblioteki szkolnej na okres ferii zimowych oraz wakacji.
 12. Uczeń może wypożyczyć książki na okres wakacji pod warunkiem, że rozliczył się z materiałów bibliotecznych (książek, czasopism itp.) wypożyczonych w ciągu upływajacego roku szkolnego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
 13. Książki wypożyczone na okres wakacji powinny być odane do biblioteki szkolnej nie póżniej niż do 15 września kolejnego – rozpoczętego bezpośrednio po wakacjach roku szkolnego.
 14. W uzasadnionych sytuacjach nauczyciel – bibliotekarz może zmienić termin zwrotu książek wypożyczonych na wakacje.

 

 

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

2019/20 – REKRUTACJA, KLASY

plan lekcji

dziennik elektroniczny

dziennik

Szkoła nowych możliwości

UE

BIP

bip

karta szkolna

Archiwalna strona www