Banner Top
Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019:


(na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz. U. z 2002 r. ,Nr 46, poz. 432, z późn. zm) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

Początek roku szkolnego 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe 11 lutego 2019 r.- 24 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie roku szkolnego dla klas III 26 kwietnia 2019 r.
Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 r.
Wakacje 22  czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych

11.10.2018r.

2.11.2018r

2.05.2019r.

6.05 – 8.05. 2019r.

7.06.2019r.

Terminy konsultacji dla rodziców

03.10.2018 r.

07.11.2018 r.

05.12.2018 r.

09.01.2019 r.

06.02.2019 r.

06.03.2019 r.

03.04.2019 r.

15.05.2019 r.

05.06.2019 r.

Terminy spotkań informacyjnych dla uczniów

01.10.2018r.

05.11.2018r.

03.12.2018r.

07.01.2019r.

04.02.2019r.

04.03.2019r.

01.04.2019r.

13.05.2019r.

03.06.2019r.

 

 

 

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

2019/20 – REKRUTACJA, KLASY

plan lekcji

dziennik elektroniczny

dziennik

Szkoła nowych możliwości

UE

BIP

bip

karta szkolna

Archiwalna strona www