Akrobatyka – tylko w IV LO!

Szkolny Klub Akrobatyki

Jeżeli akrobatyka – to tylko w IV LO!

 

Zajęcia akrobatyczne to wizytówka naszej szkoły. Tylko w IV LO uczniowie mogą uprawiać tą dyscyplinę sportu.

Akrobatyka (gr. akrobateo – stąpać po krawędzi, wspinać się, akra – najdalszy, bateo lub pateo – pokrywać) to ewolucje sportowe o dużym stopniu trudności, które wykraczają poza przeciętne umiejętności młodego człowieka.

Treningi z akrobatyki dla młodzieży, prowadzone w naszej szkole, to atrakcyjne zajęcia, które kształtują sylwetkę, grację i elegancję ruchu! Łączą w sobie ćwiczenia ogólnorozwojowe, które mają na celu podnoszenie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej. Wszechstronnie rozwijają wytrzymałość, zręczność oraz orientację przestrzenną. Pozytywnie wpływają na wzrost i rozwój, kształtując osobowość, odpowiedzialność oraz umiejętność współdziałania w grupie.

Zajęcia z akrobatyki odbywają się w specjalnie przygotowanej sali akrobatycznej w każdy

poniedziałek, wtorek, środę

 w godzinach: 16.00 -18 .00

 

 

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast