Szkolny zestaw podręczników 2018-19

Szkolny zestaw podręczników IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie

Rok szkolny 2018/2019

Język polski

Klasa I Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Podręcznik do języka polskiego w liceum i technikum. Cz. 1.1, 1.2. – poziom podstawowy i rozszerzony. D. Chemperek, A. Kalbarczyk, Wyd. WSiP.

Klasa II

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Podręcznik do języka polskiego w liceum i technikum. Cz. 2.1, 2.2. – poziom podstawowy i rozszerzony. D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, Wyd. WSiP.

Klasa III

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Podręcznik do języka polskiego w liceum i technikum. Cz. 3 – poziom podstawowy i rozszerzony. D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, Wyd. WSiP.

 

Język angielski   Podręczniki dla uczniów klas I – informacje we wrześniu, w zależności od poziomu językowego grupy.

Klasa II a  : Passvord  3, M. Rosińska, G. J. Manin , wyd. Macmilan

Klasa II b (gr. I, M. Biernat – Osowska): Password 2, M. Rosińska, L. Edwards, wyd. Macmilan

Klasa II b ( gr. II, R. Stelmaszczuk): Longman. Repetytorium Maturalne. Poziom podstawowy, M. Umińska, B. Hastings, wyd. Pearson

Klasa II c ( gr. I): Matura Focus 3, S. Kay, V. Jones, wyd. Pearson

Klasa II c (gr. II): Oxford Solutions Intermediate, T. Falla, P. A. Davies, J. Sosnowska, wyd. Oxford

Klasa III a (gr. I ): Longman. Repetytorium Maturalne. Poziom podstawowy, M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler, R. Fricker, A. Bandis, B. Trapnell, wyd. Pearson.

Klasa III a (gr. II ): Oxford. Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy, D. Gryca, J.Sobierska, wyd. Oxford

Klasa III c ( gr. I, R. Stelmaszczuk): Oxford. Repetytorium maturalne, poziom rozszerzony, M. Markowska, J. Sosnowska, wyd. Oxford

Klasa III b, klasa III c: . Repetytorium Maturalne. Poziom podstawowy, M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler, R. Fricker, A. Bandis, B. Trapnell, wyd. Pearson.

 

Język niemiecki

Klasy pierwsze – informacje we wrześniu

Klasa II

Fokus 2. Język niemiecki, A. Kryczyńska – Pham, J. Szczęk,WSiP

Klasa III

Motive Deutsch. Język niemiecki 3. Zakres podstawowy. A. D. Jarząbek, D. Koper, Wyd. WSiP.

 

Język rosyjski

Klasa I

Hobый диалог 1 , M. Zybert, Wyd. WSiP.

Klasa II

Hobый диалог 2 , M. Zybert, Wyd. WSiP.

Klasa III

Hobый диалог 3 , O. Tatarchyk, A. Ślązak – Gwizdała, Wyd. WSiP.

 

Język włoski

Klasa I – informacje we wrześniu

Klasa II b: Perfettamente, j. Raczyńska, K. Świecicka, wyd. Nowela

Klasa III c: Percorso Italia, G. Patota, N. Romanelli, wyd. Garzanti

 

Język francuski

kl. I, kl. II En Action! 1, podręcznik + ćwiczenia
Céline Himber, Fabienne Gallon
wyd. Hachette
kl. III- informacja we wrześniu

 

Matematyka

Klasy I – poziom podstawowy

Matematyka. Poziom podstawowy. W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek, Wyd. Nowa Era.

Klasa I – logistyczna

Matematyka. Poziom podstawowy i rozszerzony. W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek, Wyd. Nowa Era.

Klasa II a

Matematyka. Poziom podstawowy i rozszerzony. W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek, Wyd. Nowa Era.

Klasy II b, c,

Matematyka. Poziom podstawowy. W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek, Wyd. Nowa Era.

Klasa III a

Matematyka. Poziom podstawowy i rozszerzony. W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek, Wyd. Nowa Era.

Klasy III b, c,

Matematyka. Poziom podstawowy. W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek, Wyd. Nowa Era.

Matura. Poziom podstawowy. Arkusze maturalne. 2016, 2017, 2018. Wyd. Aksjomat Toruń.

 

Historia

Klasa I

Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. S. Roszak, J. Kłaczkow, Wyd. Nowa Era.

Klasa II

Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Zakres rozszerzony. Cz. 1 i 2 R. Kulesza, K. Kowalewski, Wyd. Nowa Era.

Klasa III

Zrozumieć przeszłość. Cz. 3, zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era.

 

Historia i społeczeństwo

Klasa II

Historia i społeczeństwo. Panteon.Cz. 1, poziom podstawowy.  M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, WSiP.

Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni.Cz. 2, poziom podstawowy.  M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, WSiP.

Klasa III

Historia i społeczeństwo. (następujące serie: Kobieta, mężczyzna, rodzina, Gospodarka, Wojna i wojskowość), poziom podstawowy.  M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, R. Gucman, WSiP.

 

Wiedza o kulturze

Klasa I

Spotkania  z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum. M. Bodziniec, B. Forysiewicz, Wyd. Nowa Era.

 

Wiedza o społeczeństwie

Klasa I

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie. Zakres podstawowy. A. Janicki, Wyd. Nowa Era.

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie. Cz. 1 i 2. Zakres rozszerzony. J. Kieczkowska, M. Menz, A. Janicki, Wyd. Nowa Era.

 

Biologia

Klasa I

Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych . Zakres podstawowy. E. Bonar, W. Krzeszowiec – Jeleń, Stanisław Czachorowski, Wyd. Nowa Era.

Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. J. Pawłowski, Wyd. Nowa Era.

Klasa II

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Matuszewska, E. Pyłka – Gutowska,

W. Zamachowski, R. Kozik, Wyd. Nowa Era

Biologia na czasie 1. Maturalne karty pracy 1. Zakres rozszerzony. A. Nowakowska, I. Płusa, E. Komosa, Wyd. Nowa Era.

Klasa III

Biologia na czasie 2 . Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk, A. Kula, M. Marko – Worłowska, W. Zamachowski,  Wyd. Nowa Era.

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony z dostępem do Matura- ROM-u, F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko, W. Zamachowski, Wyd. Nowa Era.

 

Chemia

Klasa I

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod. Wyd. Nowa Era.

Klasa II

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. M. Litwin, Sz. Styka – Wlazło, J. Szymońska. Wyd. Nowa Era.

Klasa III

To jest chemia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia organiczna. Zakres rozszerzony. Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska . Wyd. Nowa Era.

 

Geografia

Klasa I

Czas na geografię. Zakres podstawowy. B. Lenartowicz, M. Wójcik, Wyd. Szkolne PWN.

Zeszyt ćwiczeń. Czas na geografię. B. Lenartowicz, M. Wójcik, Wyd. Szkolne PWN.

Klasa II

Oblicza geografii 1. Zakres rozszerzony. R. Malarz, M. Więckowski. Wyd. Nowa Era.

Oblicza geografii. Maturalne karty pracy 1 dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. A. Karaś, E. Grząba. Nowa Era.

Klasa III

Oblicza geografii 3. Zakres rozszerzony. R.Malarz, M. Więckowski, Wyd. Nowa Era.

Maturalne karty pracy 3. Zakres rozszerzony. M. Kupczyk, Wyd. Nowa Era.

 

Fizyka

Klasa I

Odkryć fizykę. Zakres podstawowy. M. Braun, W. Śliwa. Wyd. Nowa Era.

 

Religia

Klasa I

Świadczę o Jezusie w Kościele. Red. Ks. R. Strus, ks. W. Galant, Wyd. Gaudium Lublin.

Klasa II

Świadczę o Jezusie w świecie. Red. Ks. R. Strus, Wyd. Gaudium Lublin.

Klasa III

Świadczę o Jezusie w rodzinie. Red. Ks. R. Strus, Wyd. Gaudium Lublin.

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Seria  Odkrywamy na nowo. M. Goniewicz, A. Nowak- Kowal, OPERON

 

 

 

Podręczniki dla  klas I

Rok szkolny 2017/2018

Język polski

Klasa I

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Podręcznik do języka polskiego w liceum i technikum. Cz. 1.1, 1.2. – poziom podstawowy i rozszerzony. D. Chemperek, A. Kalbarczyk. Wyd. WSiP.

 

Język angielski

Podręczniki dla uczniów klas I – informacje we wrześniu, w zależności od poziomu językowego grupy.

 

Język niemiecki

Klasy pierwsze – informacje we wrześniu

 

Język rosyjski

Klasa I

Hobый диалог 1 , M. Zybert, Wyd. WSiP.

 

Język włoski

Klasa I – informacje we wrześniu

 

Język francuski

kl. I –  En Action! 1, podręcznik + ćwiczenia
Céline Himber, Fabienne Gallon
wyd. Hachette

 

Matematyka

Klasy I – poziom podstawowy

Matematyka. Poziom podstawowy. W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek, Wyd. Nowa Era.

Klasa I – logistyczna

Matematyka. Poziom podstawowy i rozszerzony. W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek, Wyd. Nowa Era.

 

Historia

Klasa I

Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. S. Roszak, J. Kłaczkow, Wyd. Nowa Era.

 

Wiedza o kulturze

Klasa I

Spotkania  z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum. M. Bodziniec, B. Forysiewicz, Wyd. Nowa Era.

 

Wiedza o społeczeństwie

Klasa I

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie. Zakres podstawowy. A. Janicki, Wyd. Nowa Era.

 

Biologia

Klasa I

Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych . Zakres podstawowy. E. Bonar, W. Krzeszowiec – Jeleń, Stanisław Czachorowski, Wyd. Nowa Era.

Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. J. Pawłowski, Wyd. Nowa Era.

 

Chemia

Klasa I

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod. Wyd. Nowa Era.

 

Geografia

Klasa I

Czas na geografię. Zakres podstawowy. B. Lenartowicz, M. Wójcik, Wyd. Szkolne PWN.

Zeszyt ćwiczeń. Czas na geografię. B. Lenartowicz, M. Wójcik, Wyd. Szkolne PWN.

 

Fizyka

Klasa I

Odkryć fizykę. Zakres podstawowy. M. Braun, W. Śliwa. Wyd. Nowa Era.

 

Religia

Klasa I

Świadczę o Jezusie w Kościele. Red. Ks. R. Strus, ks. W. Galant, Wyd. Gaudium Lublin.

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Seria  Odkrywamy na nowo. M. Goniewicz, A. Nowak- Kowal, OPERON

 

 

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

2019/20 – REKRUTACJA, KLASY

plan lekcji

dziennik elektroniczny

dziennik

Szkoła nowych możliwości

UE

BIP

bip

karta szkolna

Archiwalna strona www