Tutoring
List do Rodziców Uczniów IVLO
Szanowni Państwo

Wiemy, że Państwa dzieci mają marzenia, pasje, zainteresowania. Wierzymy, że mogą je realizować. My chcemy i potrafimy im w tym pomóc. W tym celu dajemy naszym uczniom możliwość cyklicznych spotkań z wybranym przez siebie nauczycielem, na zasadzie relacji mistrz – uczeń.

Każdy uczeń naszej szkoły – zarówno ten, który odnosi sukcesy edukacyjne, jak i ten, który nie odkrył jeszcze swoich mocnych stron, ma prawo wybrać sobie nauczyciela z którym chciałby współpracować. 

Uczeń i nauczyciel ustalą wspólnie: jaki cel uczeń chce osiagnąć (np. pomoc w trafnym wyborze kierunku studiów, osiągnięcie wysokich wyników na egzaminie maturalnym, udział w konkursie itp.), w jaki sposób może go osiągnąć (plan działania), harmonogram spotkań i czas realizacji założonego celu.  

W czasie cyklicznych spotkań nauczyciel będzie fachowo wspierał ucznia w jego działaniach. Współpraca między nauczycielem i uczniem oparta jest na dobrowolności. Nauczyciel i uczeń muszą chcieć ze sobą współpracować.

Uczeń nie będzie oceniany przez nauczyciela. Dzięki takiej zindywidualizowanej współpracy ucznia z nauczycielem, Państwa dzieci, skuteczniej będą realizowały swoje plany i rozwijały zainteresowania, odkryją swój potencjał naukowy i osobisty. Będą miały poczucie sukcesu, wpływu na swoje życie. Świadomiej będą planowały swoją przyszłość.

Z wyrazami szacunku Dyrekcja i Grono Pedagogiczne IVLO

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

2019/20 – REKRUTACJA, KLASY

plan lekcji

dziennik elektroniczny

dziennik

Szkoła nowych możliwości

UE

BIP

bip

karta szkolna

Archiwalna strona www