Wychowawcy klas

WYCHOWAWCY KLAS – rok szk. 2020/2021

  Lp.  KLASA    WYCHOWAWCA
 III Ap. Agnieszka Nadolska
 III Bp. Katarzyna Śliwińska
 III Cp. Bożena Wiatrzyk
 III Dp. Tomasz Kołacz
 II Agp. Krzysztof Baranowicz
 II Bgp. Małgorzata Biernat-Osowska
 II Cgp. Agnieszka Dobosz
 II Dgp. Agnieszka Waluch-Marek
 II App. Marta Gozdur
 II Bpp. Rafał Stelmaszczuk
 II Cpp. Anna Hanszke
 II Dpp. Mariola Gorec-Pędzińska
 II Epp. Ewa Lipczuk
 I Ap. Anna Pułajdowicz
 I Bp. Dorota Kidała
 I Cp. Beata Kautsch
 I Dp. Ewa Chełmińska
 I Ep. Kamila Bobrowska
 I Fp. Magdalena Staśkiewicz

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast