Klasa językowa – dwujęzyczna

Przedmioty rozszerzone

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. język angielski
 2. język obcy
 3. geografia

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

 1. język hiszpański
 2. język włoski

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: geografia, informatyka

W ramach rekrutacji do klasy dwujęzycznej, odbędzie się 10.06.2021r. o godz. 10.00, wewnętrzny sprawdzian kompetencji językowych.

Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są:

 • kandydaci legitymujący się certyfikatami FCE, CAE, CPE (pod warunkiem przedłożenia oryginału certyfikatu),
 • laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego,
 • laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Lista przedmiotów punktowanych

 1. język polski
 2. matematyka
 3. informatyka
 4. język obcy – najwyższa ocena

Opis oddziału

Klasa językowa to m.in.:

 • poznanie języka obcego na poziomie dającym swobodę wyboru miejsca pracy
 • nauka w nowoczesnym laboratorium językowym
 • wyjazdy na atrakcyjne wycieczki zagraniczne
 • uczestniczenie w międzynarodowych projektach edukacyjnych
 • dwujęzyczna nauka geografii i informatyki

Wszystkich, którzy chętnie uczą się języków obcych, chcą kontynuować swoją edukację, mieszkać i pracować w dowolnym miejscu świata zapraszamy do klasy językowej.
Uczniowie uczęszczający do tej klasy mają możliwość opanowania języka obcego na poziomie pozwalającym na swobodne komunikowanie się i efektywne wykorzystanie go w różnych dziedzinach życia.

W klasie tej realizowane jest dwujęzyczne nauczanie geografii i informatyki. W ramach tych zajęć uczniowie uczestniczą w lekcjach, które pomagają doskonale przygotować się do egzaminów maturalnych (w tym do matury z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym) i dają szansę na studia na prestiżowych kierunkach, takich jak na przykład ekonomia czy informatyka w języku angielskim.

Nauka języków obcych odbywa się nie tylko w czasie lekcji. Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych (m. in. wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych KUL, zajęciach realizowanych w ramach międzynarodowego projektu AISEC,). Ponadto mają możliwość wyjazdu na tzw. “zieloną szkołę językową” (np. wymiana z włoskim Liceo Linguistico) czy też udziału w olimpiadach i konkursach.

Uczniowie, w trakcie zajęć, korzystają w szkole z nowoczesnego laboratorium językowego.

Proponowane kierunki studiów: filologia angielska, amerykanistyka, filologia iberyjska, filologia romańska, lingwistyka stosowana, europeistyka, orientalistyka, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja, bezpieczeństwo informacyjne, geografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, geodezja, ekonomia, administracja.

Chciałbyś poczuć klimat klasy językowej?

Spróbuj rozwiązać quiz

https://kahoot.it/challenge/750ef33e-5a61-4bf1-8d87-132f0a8198d1_1614159339225

Powrót >>>

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast
.