Banner Top
2021/01/27
Klasa językowa

Przedmioty rozszerzone

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. język angielski
 2. język obcy
 3. geografia

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

 1. język hiszpański
 2. język włoski

Lista przedmiotów punktowanych

 1. język polski
 2. matematyka
 3. informatyka
 4. język obcy – najwyższa ocena

Opis oddziału

Klasa językowa to m.in.:

 • poznanie języka obcego na poziomie dającym swobodę wyboru miejsca pracy
 • uczestniczenie w zajęciach – Dwujęzyczne nauczanie geografii
 • nauka w nowoczesnym laboratorium językowym
 • wyjazdy na atrakcyjne wycieczki zagraniczne
 • uczestniczenie w międzynarodowych projektach edukacyjnych

Wszystkich, którzy chętnie uczą się języków obcych, chcą kontynuować swoją edukację, mieszkać i pracować w dowolnym miejscu świata zapraszamy do klasy językowej.
Uczniowie uczęszczający do tej klasy mają możliwość opanowania języka obcego na poziomie pozwalającym na swobodne komunikowanie się i efektywne wykorzystanie go w różnych dziedzinach życia.

W klasie tej realizowany jest innowacyjny program – „Dwujęzyczne nauczanie geografii”. W ramach tego programu uczniowie uczestniczą w lekcjach, które pomagają doskonale przygotować się do egzaminów maturalnych (w tym do matury z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym) i dają podstawy do rozpoczęcia w przyszłości studiów na prestiżowych kierunkach, takich jak na przykład ekonomia w języku angielskim.

Nauka języków obcych odbywa się nie tylko w czasie lekcji. Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych (m. in. uczestniczą w międzynarodowym projekcie AISEC, wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych KUL). Ponadto mają możliwość wyjazdu na tzw. “zieloną szkołę językową” (wyjazd za granicę), czy też udziału w olimpiadach i konkursach.

Uczniowie, w trakcie zajęć, korzystają w szkole z nowoczesnego laboratorium językowego.

Proponowane kierunki studiów: filologia angielska, amerykanistyka, filologia iberyjska, filologia romańska, lingwistyka stosowana, etnologia i antropologia kulturowa, stosunki międzynarodowe, studia historyczno – dyplomatyczne, turystyka historyczna, bezpieczeństwo międzynarodowe.

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

Szkoła nowych możliwości

UE

BIP

bip

karta szkolna

Archiwalna strona www

popularne