Klasa językowa – dwujęzyczna

Ważne!

Informujemy, że od 31.05.2021r. została zablokowana, niezależnie od nas, możliwość rejestracji w systemie naboru elektronicznego do klasy językowej – dwujęzycznej. Prosimy wszystkich kandydatów do IV LO zainteresowanych tą klasą, o dokonanie wyboru innej klasy z naszej oferty edukacyjnej i przystąpienie do wewnętrznego sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się 10.06.2021r. o godz.10.00.

Przystępujący do sprawdzianu powinni mieć ze sobą legitymację szkolną, czarny długopis, maseczkę. Przy wejściu do szkoły będą wywieszony listy zdających, którzy będą kierowani do odpowiednich sal.

Życzymy jak największej liczby punktów zdobytych na sprawdzianie. Powodzenia

Warunkiem przyjęcia do klasy językowej – dwujęzycznej w IV LO jest wybór jednej z klas z naszej oferty edukacyjnej oraz przystąpienie do wewnętrznego sprawdzianu kompetencji językowych.

Przedmioty rozszerzone

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. język angielski
 2. język obcy
 3. geografia

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

 1. język hiszpański
 2. język włoski

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: geografia, informatyka

W ramach rekrutacji do klasy dwujęzycznej, odbędzie się 10.06.2021r. o godz. 10.00, wewnętrzny sprawdzian kompetencji językowych.

Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są:

 • kandydaci legitymujący się certyfikatami FCE, CAE, CPE (pod warunkiem przedłożenia oryginału certyfikatu),
 • laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego,
 • laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Lista przedmiotów punktowanych

 1. język polski
 2. matematyka
 3. informatyka
 4. język obcy – najwyższa ocena

Opis oddziału

Klasa językowa to m.in.:

 • poznanie języka obcego na poziomie dającym swobodę wyboru miejsca pracy
 • nauka w nowoczesnym laboratorium językowym
 • wyjazdy na atrakcyjne wycieczki zagraniczne
 • uczestniczenie w międzynarodowych projektach edukacyjnych
 • dwujęzyczna nauka geografii i informatyki

Wszystkich, którzy chętnie uczą się języków obcych, chcą kontynuować swoją edukację, mieszkać i pracować w dowolnym miejscu świata zapraszamy do klasy językowej.
Uczniowie uczęszczający do tej klasy mają możliwość opanowania języka obcego na poziomie pozwalającym na swobodne komunikowanie się i efektywne wykorzystanie go w różnych dziedzinach życia.

W klasie tej realizowane jest dwujęzyczne nauczanie geografii i informatyki. W ramach tych zajęć uczniowie uczestniczą w lekcjach, które pomagają doskonale przygotować się do egzaminów maturalnych (w tym do matury z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym) i dają szansę na studia na prestiżowych kierunkach, takich jak na przykład ekonomia czy informatyka w języku angielskim.

Nauka języków obcych odbywa się nie tylko w czasie lekcji. Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych (m. in. wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych KUL, zajęciach realizowanych w ramach międzynarodowego projektu AISEC,). Ponadto mają możliwość wyjazdu na tzw. “zieloną szkołę językową” (np. wymiana z włoskim Liceo Linguistico) czy też udziału w olimpiadach i konkursach.

Uczniowie, w trakcie zajęć, korzystają w szkole z nowoczesnego laboratorium językowego.

Proponowane kierunki studiów: filologia angielska, amerykanistyka, filologia iberyjska, filologia romańska, lingwistyka stosowana, europeistyka, orientalistyka, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja, bezpieczeństwo informacyjne, geografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, geodezja, ekonomia, administracja.

Chciałbyś poczuć klimat klasy językowej?

Spróbuj rozwiązać quiz

https://kahoot.it/challenge/750ef33e-5a61-4bf1-8d87-132f0a8198d1_1614159339225

Powrót >>>

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast