Szkolenia

W odpowiedzi na potrzeby wspieranych placówek, w Szkole Ćwiczeń będą organizowane lekcje otwarte, konsultacje, tutoriale, konferencje, szkolenia.

Zachęcamy też do udziału w szkoleniach organizowanych przez instytucje nas wspierające.

Propozycje różnych form doskonalenia zawodowego pojawiają się na kolejnych podstronach, począwszy od najaktualniejszych.


Gamifikacja – szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli języków obcych

16.06.2021r. odbyło się szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli języków obcych z nowoczesnych metod dydaktycznych – Gamifikacja. Szkolenie poprowadziła Pani Elżbieta Miterka.

Celem szkolenia było wyjaśnienie mechanizmów grywalizacji, by budować angażujące i motywujące lekcje.
Prowadząca wyjaśniła dlaczego gry wciągają oraz przedstawiła czym jest i czym nie jest gamifikacja/grywalizacja, na czym w praktyce polega i z jakich elementów z gier buduje się zgamifikowany kurs. Uczestnicy poznali również różnicę pomiędzy gamifikacją i nauką opartą na grach.


Szkolenia: TOC i Design Thinking

Na przełomie maja i czerwca nauczyciele i nauczycielki Szkoły Ćwiczeń uczestniczyli w szkoleniach TOC (26 maja) 2021r.) oraz Design Thinking (9 czerwca 2021r.).

Oba szkolenia poprowadziła Pani Elżbieta Miterka. 


Warsztaty metodyczne z wykorzystania pracowni przedmiotów przyrodniczych Cz.2

W dniu 1 czerwca 2021 r. odbyły się drugie warsztaty z wykorzystania pracowni geograficznej. Pierwszą część po raz kolejny poświęcono wykorzystaniu tablicy multimedialnej podczas pracy na zajęciach lekcyjnych. Uczestnicy zostali zapoznani z funkcjami tablicy, możliwościami pracy na obrazach trójwymiarowych oraz wykorzystaniem tablicy w połączeniu z zasobami Internetu i własnych materiałów. W drugiej części szkolenia zostały zaprezentowane programy multimedialne pozyskane w ramach projektu Szkoła Ćwiczeń. Ta część warsztatów rozpoczęła się od pokazania możliwości Multimedialnego Atlasu Świata, który składa się kompozycji kilkudziesięciu map ogólnogeograficznych i tematycznych. Wszystkie mapy można modyfikować w zależności od potrzeb a ich szata graficzna pozwala na wyjątkową wizualizację realizowanego materiału. Następnie zaprezentowany został program multimedialny Parki Narodowe i Inne Formy Ochrony Przyrody w Polsce. Przeanalizowano poszczególne moduły tematyczne, mapy oraz obudowę ćwiczeniową. Program ten może być wykorzystany zarówno na zajęciach z geografii jak i biologii jako materiał wprowadzający lub utrwalający i sprawdzający zrealizowany materiał. Na zakończenie przedyskutowano moduł obudowy metodycznej i przedyskutowano możliwości wykorzystania tych treści na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych.


Warsztaty metodyczne z wykorzystania pracowni przedmiotów przyrodniczych Cz.1

W dniu 31 maja odbyło się szkolenie dla nauczycieli z obsługi tablicy interaktywnej oraz programu multimedialnego Corinth 3D. W pierwszej części szkolenia zostały omówione podstawowe funkcje, dostępne podczas pracy  z tablicą interaktywną i każdy z uczestników miał możliwość wykonania samodzielnych ćwiczeń i zadań.

Podczas drugiej części warsztatów uczestnicy zostali zapoznani z programem Corinth 3D. Daje on wspaniałe możliwości prezentacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, które realizowane są na lekcjach geografii i biologii. Dodatkowym atutem tego programu jest możliwość wizualizacji w przestrzeni trójwymiarowej, co daje ogromne możliwości w pokazywaniu i omawianiu wybranych elementów i zjawisk przyrodniczych. Dodatkowym atutem tego programu jest możliwość wykonywania odręcznych notatek podczas prezentacji.


Noc belfrów – zapraszamy do udziału

Podsumowujemy rok nauki zdalnej!

Jak radziliście sobie w tym okresie? Czy uważacie, że ten rok jest całkowicie stracony? A może należy go uznać za wyjątkowy czas, w którym edukacja trwale zmieniła swoje oblicze? Jakie są zatem plusy i minusy edukacji zdalnej?

PODZIELCIE SIĘ Z NAMI SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI PODCZAS NOCY BELFRÓW!

Będzie to spotkanie online w bardzo luźnym, wieczorowym klimacie.

Zamknijmy wspólnie wyjątkowy ROK SZKOLNY 2020/2021!

Bądźcie z nami! Włączcie się do dyskusji! Uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia.

Widzimy się 16 czerwca o godzinie 18:00!

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!

Organizator -Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie


Konkursy organizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie

Konkurs „Mój Eko-Robot Lemi”dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

 Konkurs jest przeznaczony dla  kreatywnych, pomysłowych młodych ludzi, którzy chcą zarażać innych miłością do naszej Planety Ziemi.

 Przystąp do konkursu plastyczno – ekologicznego  „Mój eko-robot Lemi”. Inspiruj się samym Maestro Stanisławem Lemem, zostań eko-konstruktorem Trurlem lub Klapaucjuszem z „Bajek robotów”. Rozejrzyj się w swoim środowisku, wybierz z odpadów ekologicznych, śmieci elektronicznych, surowców wtórnych odpowiedni materiał i stwórz własnego robota.

Regulamin: https://drive.google.com/file/d/1mOkUT8ecL-kL7NrYhF088OCOt9e-FD8X/view

Formularz zgłoszeniowy:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGYZIy7AdlZHPZgyppcamLrDOdhba3gr4PnY-8KjQBPQgGAg/viewform

Zgoda rodzica:  https://docs.google.com/document/d/1hg9X1fgIBnIcYPxSFyptrYSMsHCoHR9fH_bmk8XRXlk/edit

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zaprasza na zajęcia dla uczniów prowadzone przez panią Ewę Rauner-Bułczyńską

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do włączenia się w akcję Dzień Ważki. Pani Ewa Rauner-Bułczyńska z Puław – miłośniczka tych pięknych i pożytecznych owadów, jest pomysłodawczynią święta ważki. Z tej okazji zachęcamy do skorzystania z przygotowanych zajęć w formie nagrania. Pani Ewa podzieli się z uczniami swoimi “ważkowymi odkryciami”. Wystarczy zgłosić chęć udziału na bibliografia@bpchelm.pl a pracownicy biblioteki wyślą gotowe materiały. 


Szkolenie Porozumienie bez Przemocy – NVC – wprowadzenie

W dniach 18 i 19 maja 2021 r. odbyło się szkolenie online „Porozumienie bez Przemocy
NVC” dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Spotkanie zostało
przeprowadzone przez p. Elizę Kotowską. W trakcie pierwszego spotkania czestnicy zostali
zapoznani z podstawowymi założeniami NVC, twórcą metody Marshallem Rosenbergiem,
językiem żyrafy i językiem szakala oraz gramatyką NVC. Zagadnienia poruszane w drugiej
części szkolenia to: 4 kroki empatycznej komunikacji: obserwacja, uczucie, potrzeba, prośba,
obserwacje vs. oceny, uczucia prawdziwe vs. uczucia rzekome, potrzeby vs. strategie, prośby
vs. żądania. Organizację szkolenia koordynowała p. Agnieszka Kuchta-Harmata.


Narzędzia Krytycznego Myślenia – warsztaty dla nauczycieli Zespołu Szkół
Technicznych w Chełmie

W ramach współpracy ze Szkołą Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej 21 kwietnia odbyły się
online warsztaty „Narzędzia Krytycznego Myślenia” dla nauczycielek i nauczycieli Zespołu
Szkół Technicznych w Chełmie. Zajęcia zostały poprowadzone przez ekspertów p. E. Miterkę
oraz S. Maciuk. Zagadnienia poruszane w tej części warsztatów to m.in.: autorefleksja na
temat własnego myślenia, analiza kryteriów krytycznego myślenia w odniesieniu do pracy
nauczyciela, rutyny jako narzędzia myślenia krytycznego w praktyce szkolnej. Organizację
warsztatów koordynowała p. Agnieszka Kuchta-Harmata.


Gamifikacja i narzędzia krytcznego myślenia– szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie

W dniu 07.04.2021r. odbyło się szkolenie online z gamifikacji i narzędzi krytycznego
myślenia dla nauczycielek i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie.
Szkolenie w ramach współpracy ze Szkołą Ćwiczeń przeprowadziły p. Elżbieta Miterka i p.
Sylwia Maciuk.
Nauczyciele i nauczycielki podczas szkolenia dowiedzieli się min. na czym polega
gamifikacja (grywalizacja) oraz czym jest myślenie krytyczne.
Organizację szkolenia koordynowała p. Agnieszka Kuchta-Harmata.


26 maja 2021r. – szkolenia z TOC – zapraszamy

8.00-13.00 – szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli uczących języków obcych, prowadząca: Elżbieta Miterka

13.15-18.15 – szkolenie dla użytkowników sieci współpracy i samokształcenia, prowadząca: Elżbieta Miterka


Podsumowanie pracy szkoły/placówki za rok szkolny 2020/2021 – szkolenie

LSCDN Oddział w Chełmie zaprasza już 17.05.2021r., dyrektorów szkół i placówek na szkolenie – Podsumowanie pracy szkoły/placówki za rok szkolny 2020/2021

Program szkolenia

  • Wymagania prawne w odniesieniu do podsumowania pracy szkoły/placówki przez dyrektora.
  • Ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i informacja o działalności szkoły.
  • Ustalenie przez radę pedagogiczną sposobu wykorzystania wyników z nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.

Więcej informacji – https://www.lscdn.pl/pl/kursy/542k6588,Podsumowanie-pracy-szkolyplacowki-za-rok-szkolny-20202021.html


Specyfika egzaminu ósmoklasisty z historii w świetle Informatora CKE – szkolenie

LSCDN Oddział w Chełmie 17.05.2021r. zaprasza na szkolenie – Specyfika egzaminu ósmoklasisty z historii w świetle Informatora CKE.

Program szkolenia:

1.Cel i forma egzaminu ósmoklasisty z historii.

2. Struktura arkusza egzaminacyjnego.

3. Analiza przykładowych zadań.

4. Wskazówki do pracy z uczniem pod kątem egzaminu.

Więcej informacji – https://www.lscdn.pl/pl/kursy/544k6844,Specyfika-egzaminu-osmoklasisty-z-historii-w-swietle-Informatora-CKE.html


Zapraszamy na szkolenia organizowane we współpracy z LSCDN w Chełmie.

Już 14 maja o godz. 15.00 – szkolenie z TOC.

Kolejne szkolenie – 19 maja, godz.15.00 – gamifikacja.

Gorąco zachęcamy do udziału.


Dwunastego maja 2021 r. o godzinie 14:30 odbędzie się konferencja online – Szkoła online – szansa czy zagrożenie, zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie.

Partnerzy: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Chełmie oraz Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Chełmie 

Konferencja skierowana jest do nauczycieli i nauczycielek, dyrektorów szkół i placówek  oświatowych.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY, potwierdzony otrzymaniem imiennego ZAŚWIADCZENIA 

Link do zapisów: http://moodle.bpchelm.pl/login/index.php

Program konferencji

14:30 – 15:00 

Realizacja podstawy programowej w dobie pandemii – Krystyna Sawicka, Kuratorium  Oświaty w Lublinie, delegatura w Chełmie 

15:00 – 15:30 

Nastolatek w nauczaniu zdalnym – jak motywować do nauki? – Małgorzata Wójcik,  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Chełmie 

15:30 – 16:00 

Co zrobiliśmy a co przed nami? – wspomaganie placówek oświatowych w czasie  pandemii, Magdalena Machowicz, Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie


Gamifikacja – szkolenie

Dwudziestego ósmego kwietnia 2021r. nauczycielki i nauczyciele Szkoły Ćwiczeń uczestniczyli w szkoleniu z zakresu gamifikacji. Szkolenie przeprowadziła Pani Beata Wysokińska z LSCDN w Chełmie. Uczestnicy szkolenia poznali wiele ciekawych narzędzi, które można wykorzystywać w nauczaniu konkretnych przedmiotów szkolnych, jak i na każdym etapie edukacji.


Metody TOC- myślenie krytyczne – warsztaty w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami integracyjnymi w Chełmie

Nauczyciele i nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmie uczestniczyli w dniu 28.04.2021r. w warsztatach z zastosowania nowoczesnej metody TOC- myślenie krytyczne.

Zajęcia prowadziły panie: Elżbieta Miterka i Sylwia Maciuk


Wypalenie zawodowe i wyzwania czekające nauczycieli podczas pracy zdalnej w czasie pandemii – szkolenie

20.04.2021r. odbyło się szkolenie na temat wypalenia zawodowego i wyzwań nauczycieli podczas pracy zdalnej w czasie pandemii. Prowadząca, Pani Agata Szabała, zaczęła spotkanie od krótkiego przedstawienia definicji wypalenia zawodowego nauczycieli oraz omówiła główne jego przyczyny. Stopnie wypalenia zawodowego i specyfika pracy zdalnej sprowokowały uczestników i uczestniczki do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Prowadząca omówiła także temat samopomocy, jak nauczyciele mogą walczyć z ewentualnymi objawami wypalenia i co robić, aby temu zapobiec. Szkoleniu towarzyszyły oczywiście bardzo ciekawe materiały i prezentacje. 

W szkoleniu wzięło udział 9 nauczycielek i 3 nauczycieli.


Depresja dzieci i młodzieży – szkolenie

W dniu 20.04.2021r. odbyło się szkolenie – Depresja dzieci i młodzieży, zorganizowane we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2 w Chełmie. Szkolenie prowadziły panie: pedagog- Renata Krycka i psycholog- Barbara Ostrowska.

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia uzyskali informacje na temat istoty depresji jako stanu obniżonego nastroju, jej przyczyn, zasad skutecznej pracy z uczniem u którego zdiagnozowano depresję. Wskazano także miejsca, gdzie można uzyskać pomoc w terapii i leczeniu tego zaburzenia

W szkoleniu wzięły udział 24 osoby.


Psychologiczne aspekty konfliktów – szkolenie w Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiej

15 kwietnia 2021r. w ramach współpracy ze Szkołą Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, Pani Katarzyna Kostecka oraz Pan Piotr Mazur ( Centrum Nowoczesnej Edukacji SCHOLAR ) przeprowadzili szkolenie dla kadry Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej pt. ” Psychologiczne aspekty konfliktów”.

W trakcie szkolenia poruszono następujące zagadnienia:

✔️Czym jest konflikt?

✔️Jak uczniowie rozwiązują sytuacje konfliktowe?

✔️Propozycje działań z uczniami.

Prowadzący dziękują za aktywne uczestnictwo w szkoleniu wszystkim nauczycielom i nauczycielkom ze Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej.


Dobrostan Nauczyciela / Wypalenie zawodowe – szkolenie

14.04.2021r. odbyło się szkolenie Dobrostan Nauczyciela / Wypalenie zawodowe zorganizowane w ramach Szkoły Ćwiczeń, we współpracy z PWSZ w Chełmie. Część warsztatową szkolenia poprowadziła Pani Beata Kucharska. W trakcie szkolenia zaprezentowano m.in. teorię nerwu błędnego. Pani Kucharska przedstawiła również szereg ćwiczeń, między innymi oddechowych, relaksacyjnych, pomagających podczas stresu, przeciążenia organizmu.

Szkolenie było bogate w propozycje lektur oraz materiałów video, dotyczących poruszanych treści. Na zakończenie omówiona została teoria Mindfulness i jej znaczenie w procesie uczenia się jak i nauczania.

W szkoleniu wzięło udział 10 osób.


Zapraszamy na szkolenia:

  • “Dobrostan nauczyciela / Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela”. Szkolenie (dwie części) zostanie przeprowadzone przez eksperta PWSZ w Chełmie w terminach: 14.04.2021 oraz 20.04.2021, w godz. 17.00 – 19.15.
  • Depresja dzieci i młodzieży. Szkolenie odbędzie się 20.04.2021 r., o godz. 16.00. Czas trwania ok. 1 godz., forma on-line.
  • Komunikacja neuroafektywna. Pierwsza część szkolenia 25 marca, druga część 8.04.2921r.

LSCDN Oddział Chełm zaprasza dyrektorów szkół i placówek na szkolenie on-line pt. “Nadzór i monitorowanie pracy szkoły w kształceniu na odległość”.

Webinarium odbędzie w dniach 19 – 20 kwietnia 2021 r.

Program:

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021.

2. Techniki i metody kształcenia na odległość.

3. Organizacja nadzoru pedagogicznego.

  • przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej,
  • kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa,
  • wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań,
  • monitorowanie pracy szkoły lub placówki.

4. Bezpieczeństwo w sieci.

5. Monitorowanie postępów uczniów.

6. Podsumowanie.

Webinarium odbywa się w trybie synchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Google Hangouts Meet lub usługi https://meet.google.com

Więcej informacji o szkoleniu


Konstruktywna, spersonalizowana informacja zwrotna dla ucznia – kolejne szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7 w Chełmie

W ramach współpracy ze Szkołą Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej, 12 kwietnia odbyło się  szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie. Temat szkolenia to „Konstruktywna, spersonalizowana informacja zwrotna dla ucznia”. Zajęcia odbyły się w formie zdalnej. Szkolenie prowadziła p. B. Łukaszewska – Breś – doradczyni z LSCDN-u. Organizację zajęć koordynowała p. Ewelina Hrynkiewicz.


Komunikacja NVC, trening NAC – szkolenie

W dniu 25.03. 2021r. odbyła się pierwsza część szkolenia – Komunikacja NVC, trening NAC

Omówiono następujące zagadnienia:
– rys historyczny, twórcy metody
– potrzeby i emocje
– skutki niezaspokajania potrzeb
– dialog odzwierciedlający: ścieżka potrzeb i ścieżka empatii
– gniew i jego skutki
– stosowanie kar i nagród – skutki
– czarna pedagogika vs komunikacja neuroafektywna
– krytyka i ćwiczenie czterech krzeseł
– układ zaangażowania społecznego – podstawy neurobiologiczne
– mój wewnętrzny dom – gdzie jestem teraz?
– Focusing – wewnętrzna regulacja
W szkoleniu uczestniczyło 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn). Zajęcia prowadziły Eliza Kotowska i Ewa Chełmińska.


Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast