Banner Top
2021/01/27
Szkolenia

W odpowiedzi na potrzeby wspieranych placówek, w Szkole Ćwiczeń będą organizowane lekcje otwarte, konsultacje, tutoriale, konferencje, szkolenia.

Zachęcamy też do udziału w szkoleniach organizowanych przez instytucje nas wspierające.

Propozycje różnych form doskonalenia zawodowego pojawiają się na kolejnych podstronach, począwszy od najaktualniejszych.Już wkrótce zapraszamy na  kolejne szkolenie w Szkole Ćwiczeń – porozumienie bez przemocy (NVC) w edukacji

Będzie to 80-godzinne szkolenie, dla 2-ch grup po 14 osób, w formie zdalnej.

Szczegółowy program zajęć zawiera min.:

 • wprowadzenie do porozumienia bez przemocy uwzględniające specyfikę edukacji,
 • wzmacnianie siebie jako nauczyciela(Ja jako nauczyciel-przekonania związane z rolą, dbanie o siebie i swoje zasoby, empatia dla siebie, ochrona siebie jako nauczyciela, pokazywanie granic),
 • wzmacnianie uczniów (przekonania dotyczące roli dorosłych w kształtowaniu dzieci, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna kary i nagrody (czym są i co w zamian), praca z uczniami, z którymi jest nam trudno, wspieranie brania odpowiedzialności przez uczniów),
 • wdrożenie wiedzy i umiejętności do praktyki szkolnej,
 • rozwiązywanie konfliktów w szkole.

Zapraszamy do udziału.

Początek szkolenia jeszcze w styczniu.


LSCDN zaprasza na szkolenia

LSCDN zaprasza, jeszcze w styczniu, na szkolenia dla nauczycieli dotyczące zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w roku 2021.

Szkolenia – egzamin ósmoklasisty https://www.lscdn.pl/pl/kursy/560,Egzamin-osmoklasisty.html

Szkolenia – egzamin maturalny https://www.lscdn.pl/pl/kursy/561,Egzamin-maturalny.html


Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zaprasza na feryjne szkolenia dla nauczycieli

EWALUACJA – KREATYWNOŚĆ – MOTYWACJA 

3 nowe szkolenia online w formie krótkich nagrań!

Motywowanie do nauki poprzez promocję efektów pracy

Zrób to sam! Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych

Ewaluacja pracy nauczyciela – narzędzia TIK

Nauczycielu, ferie 2021 spędź aktywnie! Poszerz swoją wiedzę, zdobądź nowe umiejętności. 

Bezpłatne, certyfikowane szkolenia czekają na Ciebie. Zapisz się już dziś!

Szkolenia dostępne na Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji od 11 do 15 stycznia! 


Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zaprasza nauczycieli udziału w drugiej edycji kursu e-learningowego:  „Wakelet – wirtualne kolekcje tematyczne”.

Kurs jest prowadzony  na Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji w terminie od 1 grudnia 2020 r. do 30 stycznia 2021 r. 

Szkolenie przybliża podstawowe zasady pracy w programie Wakelet, służącym do organizowania i udostępniania treści online w formie tematycznych kolekcji, które można osadzać na blogu, stronie internetowej lub współtworzyć z innymi.  Za pomocą tej aplikacji można  kolekcjonować różnorodne materiały cyfrowe, udostępniać swoje wirtualne tablice, dzielić się pomysłami i wiedzą oraz zapraszać innych do współtworzenia unikalnych kolekcji

Wirtualna przestrzeń na zasoby edukacyjne Wakelet świetnie sprawdza się podczas realizacji różnorodnych projektów, jako narzędzie nauczania zdalnego oraz jako wsparcie dla nauczania stacjonarnego. Uczniowie nie muszą się rejestrować, aby korzystać ze zgromadzonych materiałów. Po udostępnieniu odpowiedniego kodu lub linku mogą wspólnie pracować nad wirtualną, klasową tablicą, którą można osadzać na blogu lub stronie internetowej.

Kurs znajdziemy po zalogowaniu się Platformę Zdalnej w kategorii: Prezentacje multimedialne. Udział w kursie zakończony jest certyfikatem.

kurs prowadzi –  Marta Kozieł (Centrum Zastosowań TIK)

Zapisy  na kurs:  http://moodle.bpchelm.pl/course/index.php?categoryid=2

Przy zapisywaniu się na kurs wymagane jest posiadanie konta na BPZE MOODLE 

Rejestracja do BPZE MOODLE:  http://moodle.bpchelm.pl/login/index.php


Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 w Chełmie wspiera działania podejmowane przez Szkołę Ćwiczeń, poprzez różnorodną ofertę skierowaną do nauczycieli.

Nauczyciele są wspierani przez specjalistów poradni w zakresie:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej,
 • planowania i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 • rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • współpracy w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
 • współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
 • rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego nauczycieli.

Szczegółowa oferta Poradni http://zwippp2.szkolnastrona.pl/p,16,poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-nr-2


Kolejne szkolenia dla nauczycieli Szkoły Ćwiczeń

Uwaga, rozpoczął się nabór uczestników szkoleń z zakresu neurodydaktyki oraz treningu komunikacji neuroafektywnej NAC – NVC.

Informacje o wynikach naboru już 14.12.2020r.

Szkolenie z neurodydaktyki proponujemy w dniach 18,19 i 20.12.2020r.

Trening komunikacji neuroafektywnej NAC – NVC prawdopodobnie rozpoczniemy 15,16,17 i 22.12.2020r.

Szkolenie z zakresu Neurodydaktyki

15-godzinnego szkolenie w formie zdalnej dla 12 uczestników.

Szczegółowy program zajęć zawiera podstawy neurodydaktyki, a w szczególności:

rozwój mózgu w czasie ontogenezy; charakterystykę działania mózgu w różnych etapach rozwoju; tematykę znaczenia biologicznych (w tym neurobiologicznych) podstaw reakcji emocjonalnych osób w różnym wieku; trudności z interpretacją zachowań osób w różnym wieku; mózg nastolatka jako okres krytyczny w rozwoju osobniczym; ograniczenia nastolatków w zakresie poznawczym oraz ich biologiczne podłoże; neurobiologiczna skuteczność metod dydaktycznych, mechanizmy lustrzane.

Szkolenie z zakresu treningu komunikacji neuroafektywnej NAC-NVC

120-godzinne szkolenie w którym udział weźmie 12 nauczycieli.

Szczegółowy program zajęć będzie zawierać min.:

Wprowadzenie do NVC -taniec kontaktu. Koncepcję NVC –teoria (gramatyka porozumienia bez przemocy) oraz sytuacje gdy NVC „nie działa „case study. Nawyki komunikacyjne, które utrudniają budowanie kontaktu. Komunikacja neuroafektywna. Ćwiczenie „struktury dialogu” i nowych strategii w korzystaniu z języka, który buduje więzi. Kompasy rozwoju neuroafektywnego NAPD-diagnoza gotowości i możliwości nawiązania relacji z ludźmi. Zjawisko „traumatycznego rozwoju” oraz koncepcja pracy z traumą relacyjną i rozwojową w podejściu neuroafektywnym. Lęk i gniew-uczucia, które szczególnie utrudniają kontakt. Poczucie winy i wstyd-jak uwolnić się z ich toksycznego dziedzictwa. Empatia dla ludzkich błędów, uczenie się poprzez błędy. Dialog w konflikcie. Mediacja i facylitacja dialogu grupowego. Kompetencje relacyjne terapeuty/trenera. Doskonalenie umiejętności towarzyszenia w procesach grupowych, w konfliktach w grupach, rodzinach oraz w mediacji par.


LSCDN oddział w Chełmie zaprasza na szkolenia

LSCDN oddział w Chełmie zaprasza, jeszcze w grudniu, na szkolenia dla nauczycieli.

W najbliższym czasie zainteresowani mogą wziąć udział w szkoleniu – Projekt edukacyjny jako forma realizacji praktyk zawodowych oraz w spotkaniu metodycznym „Język to twój paszport”.

Aktualne informacje o szkoleniach organizowanych przez oddział w Chełmie https://www.lscdn.pl/pl/oferta/chelm

Wszystkie szkolenia oferowane przez LSCDN https://www.lscdn.pl/pl/kursy/grupy/


Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie – oferta proponowanych szkoleń dla nauczycieli na rok szkolny 2020/2021:

 • Jak korzystać z platformy IbukLibra?
 • Prawo autorskie dla nauczycieli
 • Galerie, kolaże i filmy ze zdjęć w programie Slide.ly
 • Quizy online – Kahoot! i LearningApps
 • Interaktywne lekcje video z EDpuzzle
 • Lumen5, Magisto – sprytny sposób na atrakcyjne video
 • Komiks w edukacji
 • Gry i zabawy online (puzzle, kalambury, chmury wyrazów…)
 • Jak stworzyć grafikę w programie Canva?
 • Kizoa – filmy i pokazy ze zdjęć
 • Cyfrowe opowieści, czyli storytelling w praktyce szkolnej
 • Jak zaangażować uczniów na lekcji? PollEverywhere – interaktywne sondaże 
 • Lekcja z kodami QR
 • Ewaluacja pracy własnej za pomocą narzędzi TIK
 • Zaszyfrowana lekcja
 • Grafika dla wszystkich z PixTeller

Pełna oferta szkoleń organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną dostępna pod linkiem https://www.bpchelm.pl/index.php/szkolenia-warsztaty-zajecia-oferta


Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zaprasza nauczycieli, którzy chcą poznać nowe narzędzia do przygotowania  lekcji, spotkań, warsztatów na  bezpłatny kurs e-learningowy: SZYBKIE TESTY, ANKIETY, INFORMACJE ZWROTNE W PLICKERS

Kurs jest dostępny na Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie przez cały rok szkolny 2020/2021

Kurs jest zakończony CERTYFIKATEM!

    Plickers to  proste i pomysłowe narzędzie do szybkiego pozyskiwania przez nauczyciela błyskawicznej informacji zwrotnej. Dzięki niemu, za pomocą wydrukowanych kart, możemy przeprowadzić szybką sondę w klasie lub mały test. Nowa opcja e-learning pozwala na stworzenie interaktywnych quizów i przeprowadzanie ich w trybie live w wyznaczonym przez nauczyciela czasie, co może być doskonałym uzupełnieniem treści zajęć podczas edukacji zdalnej. Aplikacja jest bezpłatna. 

Zapisy  na kurs: http://moodle.bpchelm.pl/login/index.php

Przy zapisywaniu się na kurs wymagane jest posiadanie konta na BPZE MOODLE 

Rejestracja do BPZE MOODLE:  http://moodle.bpchelm.pl/login/signup.php

kurs prowadzi – Magdalena Machowicz (Centrum Zastosowań TIK)


Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zaprasza nauczycieli wszystkich specjalności do udziału w szkoleniach z sieci współpracy.

Udział w Sieci jest BEZPŁATNY, uczestnicy otrzymają CERTYFIKATY, będące potwierdzeniem działań.

LpNazwa szkolenia ProgramCzas trwania, odpłatnośćOrganizator szkolenia

1.Sieć współpracy i samokształcenia UCZĘ NOWOCZEŚNIE Celem działań Sieci jest poszerzanie kompetencji w zakresie wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego poprzez wzajemną współpracę, wymianę doświadczeń i samokształcenie.Spotkania sieci będą odbywały się przez cały rok szkolny 2020/2021 w ustalanych na bieżąco terminach – 4 spotkania online. Udział w Sieci jest BEZPŁATNYBiblioteka Pedagogiczna w Chełmie
2Sieć Wsparcia i Samokształcenia Nauczycieli „Cyfrowy Nauczyciel”, Celem sieci jest wzajemna komunikacja, wymiana doświadczeń, samokształcenie oraz poszerzanie kompetencji w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów. Spotkania sieci będą odbywały się przez cały rok szkolny 2020/2021

Udział w Sieci jest BEZPŁATNY, Uczestnicy otrzymują CERTYFIKATY, będące potwierdzeniem działań.
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

W piątek 20.11.2020r. zainaugurowaliśmy cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli Szkoły Ćwiczeń.

Rozpoczęliśmy od szkolenia z tutoringu.

Celem tego szkolenia jest nabycie umiejętności skutecznego rozpoznawania potencjału podopiecznego, odkrywania i wzmacniania jego mocnych stron i talentów, budowania dobrych relacji uczeń-nauczyciel, wykorzystywania psychologii pozytywnej w tutoringu, edukacji spersonalizowanej.

W szkoleniu bierze udział 14 uczestników.

Przed nami jeszcze szkolenia z:

 • treningu komunikacji neuroafektywnej NAC – NVC
 • coachingu
 • praktyk tutoringu – kurs zaawansowany
 • Metoda Kids’ Skills i Dam radę!
 • porozumienia bez przemocy NVC w edukacji
 • FamilyLab
 • edukacji skoncentrowanej na rozwiązaniach
 • gamifikacji
 • narzędzi TOC
 • Design Thinking
 • neurodydaktyki

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

Szkoła nowych możliwości

UE

BIP

bip

karta szkolna

Archiwalna strona www