Konkurs

Regulamin Konkursu

„Logo Samorządu Uczniowskiego IV LO w Chełmie”

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Szkoły.
 2. Organizatorami Konkursu są opiekunowie SU.
 3. Uczestnikom konkursu nie wolno kopiować elementów graficznych z logo innych placówek oświatowych, instytucji lub podmiotów gospodarczych.
 4. Pracę konkursową należy wykonywać samodzielnie.
 5. Projekt można wykonać w dowolnym programie do tworzenia grafiki komputerowej.
 6. Wszystkie wykonane projekty stają się intelektualną własnością Szkoły a ich elementy mogą zostać wykorzystane w oficjalnym projekcie logo. 
 7. Wykonane projekty należy przekazać opiekunom Samorządu Uczniowskiego na dowolnym nośniku danych (pendrive, płyta CD itp.) do 13 grudnia.

Nagrody i wyróżnienia

 1. Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową.

Wymagania techniczne

 1. Dopuszczalne formaty plików: PNG, JPG lub GIF.
 2. W przypadku korzystania z zaawansowanego edytora agrafki (Photoshop, Corel Draw, GIMP) należy przesłać dwa pliki: źródłowy, utworzony w danym programie, oraz jego  wersję wyeksportowaną do jednego z ww. formatów.
 3. Minimalny rozmiar grafiki: 300×300 pikseli.
 4. Przedstawiane projekty mogą mieć dowolną formę artystyczno – graficzną.
 5. W projekcie musi wystąpić pełna lub skrócona nazwa szkoły oraz pełna lub skrócona nazwa SU.

Organizatorzy

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast