Konkurs

Regulamin Konkursu

„Logo Samorządu Uczniowskiego IV LO w Chełmie”

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Szkoły.
 2. Organizatorami Konkursu są opiekunowie SU.
 3. Uczestnikom konkursu nie wolno kopiować elementów graficznych z logo innych placówek oświatowych, instytucji lub podmiotów gospodarczych.
 4. Pracę konkursową należy wykonywać samodzielnie.
 5. Projekt można wykonać w dowolnym programie do tworzenia grafiki komputerowej.
 6. Wszystkie wykonane projekty stają się intelektualną własnością Szkoły a ich elementy mogą zostać wykorzystane w oficjalnym projekcie logo. 
 7. Wykonane projekty należy przekazać opiekunom Samorządu Uczniowskiego na dowolnym nośniku danych (pendrive, płyta CD itp.) do 13 grudnia.

Nagrody i wyróżnienia

 1. Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową.

Wymagania techniczne

 1. Dopuszczalne formaty plików: PNG, JPG lub GIF.
 2. W przypadku korzystania z zaawansowanego edytora agrafki (Photoshop, Corel Draw, GIMP) należy przesłać dwa pliki: źródłowy, utworzony w danym programie, oraz jego  wersję wyeksportowaną do jednego z ww. formatów.
 3. Minimalny rozmiar grafiki: 300×300 pikseli.
 4. Przedstawiane projekty mogą mieć dowolną formę artystyczno – graficzną.
 5. W projekcie musi wystąpić pełna lub skrócona nazwa szkoły oraz pełna lub skrócona nazwa SU.

Organizatorzy

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

2019/20 – REKRUTACJA, KLASY

plan lekcji

dziennik elektroniczny

dziennik

Szkoła nowych możliwości

UE

BIP

bip

karta szkolna

Archiwalna strona www