O mediacjach prawie wszystko

W ramach realizacji programu pt.: ” Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”,  dnia 20.02.2020 r. odbyło się spotkanie edukacyjne z koordynatorem ds. mediacji z ramienia Sądu, Panią Sędzią Anną Piłat Świś, mediatorem zawodowym – Panem Marianem Pogodą oraz koordynatorem szkolnym programu. Spotkanie miało na celu nabycie przez uczniów  wiedzy na temat mediacji rówieśniczej oraz zapoznanie z założeniami programu.

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast