O mediacjach prawie wszystko

W ramach realizacji programu pt.: ” Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”,  dnia 20.02.2020 r. odbyło się spotkanie edukacyjne z koordynatorem ds. mediacji z ramienia Sądu, Panią Sędzią Anną Piłat Świś, mediatorem zawodowym – Panem Marianem Pogodą oraz koordynatorem szkolnym programu. Spotkanie miało na celu nabycie przez uczniów  wiedzy na temat mediacji rówieśniczej oraz zapoznanie z założeniami programu.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast