Sprzątanie świata

W dniu 18 września 2020 roku miała miejsce 27 edycja akcji – Sprzątanie Świata. W tym roku odbywała się pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Jej głównym celem było uświadomienie, jak niebezpiecznym odpadem jest ten materiał i jak trudna jest jego naturalna utylizacja. Dlatego dziś, jedynym racjonalnym sposobem jest jego segregacja i recykling. Nasza szkoła tradycyjnie wzięła udział w tym wydarzeniu. Uczniowie klasy 2Ag pod opieką wychowawcy i pedagoga wspomagającego, wyposażeni w worki i rękawiczki, posprzątali teren wokół szkoły. Taka lekcja ekologii w terenie pokazała wszystkim ile trudnych w utylizacji śmieci zostawiają nieodpowiedzialne osoby. Jednocześnie dała wszystkim do zrozumienia, że to my jesteśmy dziś odpowiedzialni za stan naszego środowiska, zarówno globalnego ale również lokalnego i od nas zależy jaki będzie jego stan w przyszłości .

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast