Organizacja zakończenia roku szkolnego

Drodzy Uczniowie

Dwudziestego szóstego czerwca – w piątek, zakończy się rok szkolny inny niż wszystkie dotąd. Od końca marca naukę realizowaliśmy zdalnie. Było to duże wyzwanie dla całej naszej społeczności szkolnej. W tym trudnym czasie byliśmy ze sobą solidarni – pomagaliśmy sobie nawzajem.

Również zakończenie tego roku szkolnego będzie nietypowe.

Jeżeli chcecie, to możecie odebrać świadectwa z rąk swoich Wychowawców wg ustalonego harmonogramu i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego (zgodnie z wytycznymi GIS opracowanymi na potrzeby egzaminów maturalnych).

Pamiętajcie!

  1. Po świadectwo może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Nie możecie przyjść do szkoły, jeżeli przebywacie na kwarantannie lub objęci jesteście izolacją w warunkach domowych.
  3. Nie przynoście zbędnych rzeczy.
  4. Każdy przychodzący, musi być w maseczce i rękawiczkach. Przy wejściu do budynku szkoły każdy dezynfekuje ręce oraz ma obowiązek zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób.
  5. W czasie spotkania z Wychowawcą, w wyznaczonym miejscu w szkole, każdy z Was powinien mieć zakryte usta i nos oraz zachować minimum 1,5 m odległość od wszystkich uczestników spotkania.

Spotkania uczniów z wychowawcami planowane są w dwóch wariantach:

wariant pierwszy- przy sprzyjających warunkach pogodowych – na wolnym powietrzu,

wariant drugi- przy niesprzyjających warunkach pogodowych – w wyznaczonych pomieszczeniach szkolnych.

Harmonogram spotkań:

godzina

Klasa

Wariant I

Wariant II

 

9:00

II a

Parking od ul. Młodowskiej

Sala nr 1

II b

Parking od ul. Św. Mikołaja

Czytelnia szkolna

II c

Parking od ul. Św. Mikołaja

Sala gimnastyczna

II d

Parking od ul. Młodowskiej

Stołówka szkolna

10:00

I ag

 

Parking od ul. Młodowskiej

Sala nr 4

I bg

Parking od ul. Św. Mikołaja

Sala gimnastyczna

I cg

Parking od ul. Młodowskiej

Stołówka szkolna

I dg

Parking od ul. Św. Mikołaja

Czytelnia szkolna

11:00

I ap

Parking od ul. Św. Mikołaja

Czytelnia szkolna

I bp

Parking od ul. Młodowskiej

Stołówka szkolna

I cp

Parking od ul. Św. Mikołaja

Sala gimnastyczna

I dp

Parking od ul. Młodowskiej

 

Sala nr 1

I ep

Parking od ul. Młodowskiej

Sala nr 8

 

Do zobaczenia wkrótce.

Wspaniałych wakacji życzy redakcja serwisu.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast