Człowiek w środowisku – warsztaty

W dniu 16 lutego, trzy uczennice z klasy 2D uczestniczyły w warsztatach praktycznych dla finalistów konkursu „Człowiek w środowisku” pod hasłem „Rozwiązania oparte na zasobach przyrody”, które odbyły się w Wydziale Inżynierii Produkcji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Uczestniczki miały okazję zbadać obecność fosforanów oraz azotu amonowego w glebie, wykonać mapę wraz z zaznaczeniem jakości powietrza oraz dowiedzieć się informacji na temat oceny energetycznej biomasy, możliwości wykorzystania wód opadowych oraz ujęć wody i technologii ich uzdatniania.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: