Kim jesteś? Jaki(a) jesteś? Co wolisz? – konkurs poetycki

Szkolny Konkurs Poetycki

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie poetyckim na wiersz inspirowany utworem Wisławy Szymborskiej „Możliwości”.

Kim jesteś? Jaki(a) jesteś? Co wolisz? Pomyśl, a potem przelej na papier własną poetycką wizytówkę.

Pracę złóż do nauczyciela-polonisty w terminie do 20 listopada br . Nagrodą będzie możliwość recytacji autorskiego utworu podczas Listopadowych Spotkań z Poezją.

Wisława Szymborska

Regulamin konkursu

  1. Organizator konkursu

– Konkurs organizowany jest przez nauczycieli  polonistów IV LO z Oddz. Integracyjnymi w Chełmie i ma charakter wewnątrzszkolny.

2. Cele konkursu

      – Rozwijanie zainteresowań i talentów literackich uczniów.

– Uczczenie  100-rocznicy urodzin noblistki, Wisławy Szymborskiej.

– Propagowanie kultury słowa i wrażliwości językowej.

– Inspirowanie młodzieży do podejmowania własnych prób poetyckich.

– Promowanie młodych talentów. 

3. Uczestnicy

      – Konkurs kierowany jest do uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddz. Integracyjnymi w Chełmie.

4. Organizacja konkursu

– Każdy uczestnik może złożyć jeden utwór poetycki.

– Wiersz powinien być utworem oryginalnym, autorskim.

– Utwór należy złożyć do nauczyciela polonisty, w terminie do 20 listopada 2023.

– Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatorów konkursu.

5. Nagrody

      – Prezentacja własnego utworu w ramach „Listopadowych Spotkań z Poezją”.

      – Nagroda książkowa

Możliwości

Wolę kino.
Wolę koty.
Wolę dęby nad Wartą.
Wolę Dickensa od Dostojewskiego.
Wolę siebie lubiącą ludzi
niż siebie kochającą ludzkość.
Wolę mieć w pogotowiu igłę z nitką.
Wolę kolor zielony.
Wolę nie twierdzić,
że rozum jest wszystkiemu winien.
Wolę wyjątki.
Wolę wychodzić wcześniej.
Wolę rozmawiać z lekarzami o czymś innym.
Wolę stare ilustracje w prążki.
Wolę śmieszność pisania wierszy
od śmieszności ich niepisania.
Wolę w miłości rocznice nieokrągłe,
do obchodzenia na co dzień.
Wolę moralistów,
którzy nie obiecują mi nic.
Wolę dobroć przebiegłą od łatwowiernej za bardzo.
Wolę ziemię w cywilu.
Wolę kraje podbite niż podbijające.
Wolę mieć zastrzeżenia.
Wolę piekło chaosu od piekła porządku.
Wolę bajki Grimma od pierwszych stron gazet.
Wolę liście bez kwiatów niż kwiaty bez liści.
Wolę psy z ogonem nie przyciętym.
Wolę oczy jasne, ponieważ mam ciemne.
Wolę szuflady.
Wolę wiele rzeczy, których tu nie wymieniłam,
od wielu również tu nie wymienionych.
Wolę zera luzem
niż ustawione w kolejce do cyfry.
Wolę czas owadzi od gwiezdnego.
Wolę odpukać.
Wolę nie pytać jak długo jeszcze i kiedy.
Wolę brać pod uwagę nawet tę możliwość,
że byt ma swoją rację.

(Ludzie na moście, 1986)

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: