Konferencja „Chełm w czasach Jadwigi Młodowskiej”

„Chciałabym, aby miłość Ojczyzny nie była dla Was dźwiękiem pustym,

ani strojem odświętnym, lecz nakazem bezwzględnym i obowiązkiem codziennym.”

Jadwiga Młodowska

 

Trzynastego listopada w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie odbyła się Konferencja Naukowa „Chełm w czasach Jadwigi Młodowskiej”

Wydarzenie to było kolejnym punktem z harmonogramu obchodów 100-lecia utworzenia w Chełmie Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego, którego szczytne tradycje kultywuje i pielęgnuje IV LO.
Było Nam niezmiernie miło, że wzięło w niej udział tak wielu młodych pasjonatów historii naszej małej Ojczyzny.

 

PATRONAT NAUKOWY nad konferencją objęli:

Dr hab. Jerzy Marian Nikołajew – prawnik

 

Dr hab. Andrzej Przegaliński – historyk, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych; zainteresowania badawcze: dzieje ziemiaństwa w postyczniowym pięćdziesięcioleciu, regionalistyka oraz historia szkolnictwa na przełomie XIX i XX wieku

 

Zbigniew Lubaszewski – historyk i regionalista; autor licznych publikacji przybliżających współczesnym ludzi, miejsca i wydarzenia z przeszłości; wychowawca młodzieży, niestrudzony popularyzator piękna Ziemi Chełmskiej, przewodnik i pilot wycieczek; Laureat nagrody KAJ-a, w kategorii animator kultury w 2009 r. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

 

Program konferencji:

10.00 – rozpoczęcie konferencji, powitanie gości – p. dyr. Marzena Koprukowniak

  • „Podstawowe regulacje dotyczące prawa oświatowego okresu II RP” – dr hab. Jerzy Nikołajew
  • „Z dziejów Chełma i okolic na przełomie XIX i XX wielu. Ludzie, miejsca, wydarzenia” – dr hab. Andrezj Przegaliński
  • „Dr Jadwiga Młodowska jako działaczka niepodległościowa” – Zbigniew Lubaszewski
  • „Życie kulturalne i społeczne Chełma w XX-leciu” – Barbara Litwin
  • Panel dyskusyjny
  • Rozstrzygnięcie konkursów

Konferencja na zdjęciach

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: