Konferencja miejska

W ramach realizacji projektu „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” w sali konferencyjnej Chełmskiej Biblioteki Publicznej
23. listopada 2023 r. odbyła się trzygodzinna konferencja miejska, której organizatorem było Miasto Chełm.

Udział w konferencji wzięło 107 nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych (w tym: pedagogów i psychologów) szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Rady Miasta i Urzędu Miasta, służb mundurowych (m.in. policji, służby więziennej, straży miejskiej) i troje prelegentów.

Konferencję rozpoczęła dyrektor departamentu oświaty pani Agnieszka Walewska-Maksymiuk, przedstawiając zgromadzonym gościom cel realizowanego projektu i omawiając działania chełmskich placówek na rzecz wielokulturowości.

Następnie omówiono wszystkie działania podejmowane w ramach realizacji projektu „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”. Były to:

  • 4 szkolenia dla nauczycieli placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm,
  • 24 zajęcia pokazowe, zrealizowane w Szkole Podstawowej nr 7 (9 zajęć), Szkole Podstawowej nr 8 (9 zajęć) oraz Zespole Szkół Technicznych (6 zajęć), z udziałem 72 obserwatorów,
  • 48 godzin warsztatów dla obserwatorów po zajęciach pokazowych (prowadzone przez doradcę metodycznego oraz pedagoga i psychologa ZWiPPP nr 2 w Chełmie),
  • zredagowanie i wydanie 100 sztuk poradnika złożonego z 24 konspektów zajęć pokazowych,
  • konferencja miejska z udziałem nauczycieli chełmskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Kolejnym etapem konferencji było wystąpienie prelegentów. Jako pierwszy głos zabrał pan Marcin Dąbrowski specjalista ds. ochrony uchodźców UNHCR, który wygłosił prelekcję na temat Edukacja wśród dzieci uchodźczych w województwie lubelskim.

Drugim prelegentem był pan Piotr Zdrojko konsultant ds. organizowania i doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, który wypowiedział się w temacie Prawa ucznia cudzoziemskiego w kontekście obowiązujących przepisów
i codziennej praktyce
.

Ostatnią prelekcję Skuteczna współpraca między szkołą a domem rodzinnym w zakresie podtrzymywania i rozwijania tożsamości kulturowej uczniów wygłosiła pani Beata Adamczyk dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Pławanicach.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: