Konkurs przyrodniczy

18 października Weronika Sochaczewska z klasy II d oraz Klaudia Dobrzyńska z klasy I c, wzięły udział w konkursie przyrodniczym ” Mieszkańcy lasów, pól i łąk”, organizowanym przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Towarzystwo Bocian oraz kola łowieckie. Klaudia zdobyła wyróżnienie w konkursie.

Uczennice poszerzyły swoje wiadomości w zakresie biologii gatunków zwierząt chronionych i łownych oraz terminologii łowieckiej.

Konkurs zorganizowano na strzelnicy w Kumowej Dolinie. W czasie oczekiwania na wyniki, łowczy zaprezentował  budki lęgowe dla różnych zwierząt. Nie zabrakło akcentów patriotycznych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Dla uczczenia pamięci zasłużonych żołnierzy, posadzono 14 pamiątkowych dębów. W tej czynności uczestniczyli uczniowie.

Dodatkową atrakcją był pokaz strzelania do rzutów. Młodzież też mogła spróbować swoich sił w tej dziedzinie.

Imprezę zakończyło ognisko integracyjne.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: