Możesz wszystko – spotkanie z Jakubem Kowalczykiem

Dwudziestego siódmego września 2018r., dla uświetnienia zbliżającego się w następnym roku 100- lecia Szkół  mieszczących się w budynku IV LO, zainaugurowaliśmy cykl spotkań uczniów IV LO z Absolwentami i Pracownikami Szkoły.

Gościem naszym był Jakub Kowalczyk, który skończył IV LO dwa lata temu, a obecnie studiuje w Wielkiej Brytanii.

Jakub podzielił się ze swoimi młodszymi kolegami doświadczeniami zdobytymi  podczas studiów w Anglii, udowadniał, że warto marzyć i te marzenia realizować.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: