Przełamując bariery językowe…

Uczniowie klasy językowej – Ib, uczestniczyli 29 września 2023r., w warsztatach językowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Chełmie. W zajęciach brała udział także młodzież z Rumunii, Turcji, Słowacji i Łotwy.

Warsztaty składały się z dwóch części: pierwsza to quiz językowy sprawdzający na poważnie i mniej poważnie wiedzę dotyczącą kraju, z którego pochodzili uczestnicy quizu; część druga – to wspólne przygotowanie map myśli obrazujących tradycje i symbole krajów uczniów.

Uczniowie IV LO doskonale sprawdzili się zarówno pod względem posiadanej wiedzy, jak również bezproblemowo przełamywali bariery językowe w komunikacji w języku angielskim.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: