Scena jest Wasza – koncert

Scena jest Wasza!

czyli muzyczny Hyde Park w IV LO w  Chełmie

23 kwietnia 2018r. g.13.00

 

Chcesz wystąpić na scenie i zaprezentować swoje zdolności – przyjdź do IV LO!

Wstęp wolny.

Każdy może wystąpić!

Koncert bez scenariusza.

 

Regulamin prezentacji artystycznych

 – Scena jest Wasza! czyli muzyczny Hyde Park w IV LO

 1. Organizatorem prezentacji artystycznych – „Scena jest Wasza! czyli muzyczny Hyde Park w IV LO“ jest IV Liceum Ogólnokształcące z Odzdziałami Integracyjnymi w Chełmie.
 2. Miejsce: sala gimnastyczna w IV LO, ul. Św. Mikołaja 4, Chełm
 3. Termin – 23.04.2018r., godz. 13.00
 4. Prezentacje mają formę koncertu muzycznego.
 5. W koncercie mogą wystąpić osoby indywidualne, grupy, zespoły.
 6. Uczestnikiem koncertu może być każdy zainteresowany muzyką.
 7. Wstęp na koncert jest bezpłatny.
 8. Uczestnicy zgłaszają chęć występu najpóźniej 2 godziny przed koncertem t.j. do 23.04.2018r. do godz. 11.00 w sekretariacie szkoły.
 9. Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego występ jest wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich.
 10. Występ nie może zawierać treści niezgodnych z prawem, dyskryminujących lub wulgarnych.
 11. Wszystkich uczestników koncertu obowiązuje zasada nie prezentowania treści ani symboli, które naruszają godność człowieka, obrażają i poniżając osoby, narody i religie.
 12. Występujący zgłasza potrzebne do występu warunki techniczne, przy czym Organizator zastrzega, że być może nie wszystkie będą mogły zostać spełnione.
 13. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca.
 14. Organizator ma prawo, bez uzasadnienia, odmówić występu lub przerwać koncert.
 15. Uczestnik gwarantuje, że jego występ nie stwarza zagrożeń dla osób uczestniczących w koncercie.
 16. Uczestnicy koncertu zobowiązują się przestrzegać Statutu IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr J. Młodwskiej w Chełmie, a w szczególności przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.
 17. Warunkiem udziału w koncercie jest akceptacja regulaminu.

 

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: