CDN. – o czym piszemy

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi artykułami, które powstały w ramach działania kółka dziennikarskiego. Chcielibyśmy, aby był to początek funkcjonowania w naszym liceum gazetki szkolnej pod nazwą – „CDN”.

Gazetka powstaje z inicjatywy uczniów, którzy chcą się na jej łamach wypowiadać na interesujące ich tematy, prezentować własną twórczość, rozwijać swoje zainteresowania. Celem jej założenia było stworzenie młodym ludziom możliwości rozpowszechniania ważnych dla nich treści.

W inauguracyjnej publikacji uruchamiamy 3 działy:

  • Psychologia – omawiamy w tym dziale szereg zagadnień i zjawisk psychologiczno-pedagogicznych,
  • Kultura – w dziale tym możesz znaleźć recenzję książki, filmu bądź serialu, jak i omówienie różnych zjawisk społeczno – kulturowych,
  • Samorozwój – w dziale tym publikujemy teksty poświęcone rozwojowi osobistemu.

W przyszłości planujemy powstanie działów: Wywiady, Podcasty, Wydarzenia oraz Sztuka.

Zapraszamy osoby odpowiedzialne, które chcą dzielić się wiedzą, opiniami, poglądami i pasjami z innymi, do pracy w naszym zespole redakcyjnym. Pracując w redakcji będziecie mieć realny wpływ na publikowane treści w gazecie.

Życzymy sobie i naszym czytelnikom, interesujących tekstów ukazujących się na łamach „CDN.”.

Zapraszamy do czytania.

Zespół redakcyjny

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: