IV LO – szkołą tutorów
List do Rodziców Uczniów IVLO
Szanowni Państwo

Wiemy, że Państwa dzieci mają marzenia, pasje, zainteresowania. Wierzymy, że mogą je realizować. My chcemy i potrafimy im w tym pomóc. W tym celu dajemy naszym uczniom możliwość cyklicznych spotkań z wybranym przez siebie nauczycielem, na zasadzie relacji mistrz – uczeń.

Każdy uczeń naszej szkoły – zarówno ten, który odnosi sukcesy edukacyjne, jak i ten, który nie odkrył jeszcze swoich mocnych stron, ma prawo wybrać sobie nauczyciela z którym chciałby współpracować. 

Uczeń i nauczyciel ustalą wspólnie: jaki cel uczeń chce osiagnąć (np. pomoc w trafnym wyborze kierunku studiów, osiągnięcie wysokich wyników na egzaminie maturalnym, udział w konkursie itp.), w jaki sposób może go osiągnąć (plan działania), harmonogram spotkań i czas realizacji założonego celu.  

W czasie cyklicznych spotkań nauczyciel będzie fachowo wspierał ucznia w jego działaniach. Współpraca między nauczycielem i uczniem oparta jest na dobrowolności. Nauczyciel i uczeń muszą chcieć ze sobą współpracować.

Uczeń nie będzie oceniany przez nauczyciela. Dzięki takiej zindywidualizowanej współpracy ucznia z nauczycielem, Państwa dzieci, skuteczniej będą realizowały swoje plany i rozwijały zainteresowania, odkryją swój potencjał naukowy i osobisty. Będą miały poczucie sukcesu, wpływu na swoje życie. Świadomiej będą planowały swoją przyszłość.

Z wyrazami szacunku Dyrekcja i Grono Pedagogiczne IVLO

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: