Patronka

Jadwiga Młodowska- życiorys.

Jadwiga Młodowska, urodzona 27 czerwca 1882r. w Piotrkowie Trybunalskim, była córką znanego adwokata Stefana i Heleny z Mączewskich. Szkołę średnią ukończyła w Piotrkowie, a w latach 1903-1908 studiowała biologię i chemię w Uniwersytecie Jagiellońskim, pracując jednocześnie w zakładzie embriologii U.J. Pracę doktorską „Z histogenezy mięśni szkieletowych” obroniła w 1910r.

W latach 1912-1916 pracowała w szkole Marii Ramułtowej w Krakowie, gdzie uczyła geografii, przyrody i języka niemieckiego. Z inicjatywy dr Młodowskiej wprowadzono w nauczaniu szereg zmian, jak wycieczki krajoznawcze, ilustrowanie nauki obrazami świetlnymi, badanie poziomu inteligencji dziecka. W 1917r wraz z dwiema współautorkami opracowała i wydała „Pogadanki przyrodnicze dla szkół początkowych”.

Dr Młodowska udzielała się również społecznie. Była członkiem zarządu krakowskiego Koła Ligi Kobiet, pracowała w sekcji opieki nad dziećmi i rodzinami legionistów oraz sekcji kulturalnej. Organizowała m.in. ogniska i półkolonie dla dzieci.

Do Chełma przyjechała Jadwiga Młodowska w 1919 roku. Była organizatorką i przez 15 lat dyrektorką Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego. Z jej inicjatywy Seminarium jako pierwsze w Polsce zastosowało w 1926r. system daltoński. Dr Młodowska opracowała elementarz obrazkowy dostosowany do systemu daltońskiego, wygłaszała liczne odczyty na temat nowej metody nauczania na zebraniach i zjazdach nauczycielskich w Lublinie, Łodzi, Krakowie, Warszawie i Wilnie. Publikowała artykuły o tej tematyce w pismach fachowych.

Równocześnie dr Młodowska była zaangażowana w pracę społeczną. Wybrana w 1926 roku na przewodniczącą Rady Szkolnej Chełma broniła interesów szkolnictwa, zdobywała fundusze na akcje dożywiania dzieci, zajmowała się organizacją półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci szkolnych. Była też działaczką Związku Nauczycielstwa Polskiego, przewodniczącą rady nadzorczej spółdzielczej księgarni nauczycielskiej ”Promyk”.

Jadwiga Młodowska była postacią znaną i powszechnie szanowaną. Nie było poważniejszej akcji społecznej, w której nie brałaby udziału. Odznaczona była dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi oraz pośmiertnie- Oficerskim Krzyżem Polonia Restituta.

Zmarła w Krakowie 10 sierpnia 1934 roku, pochowana została w Chełmie. Jej pogrzeb był wielką manifestacją ludności Chełma.

15 czerwca 1935 r. imię Jadwigi Młodowskiej otrzymała dawna ulica Seminaryjna. Był to dowód uznania i pamięci dla zasłużonej działaczki oświatowej i społecznej.

W 1964 roku Rada Pedagogiczna naszej szkoły podjęła uchwałę  nadaniu szkole imienia Jadwigi Młodowskiej.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: