Projekt „Szkoła nowych możliwości”

IV Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie im. dr Jadwigi Młodowskiej realizuje projekt finansowanego z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencjeDziałanie 12.2 Kształcenie ogólne. Tytuł projektu: ” Szkoła nowych możliwości „. Partnerem projektu jest Certes Sp. z o.o.

    Celem projektu jest podniesienie wśród uczniów IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 180 uczniów (126K i 54M), doradztwo edukacyjno-zawodowe, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu 19 nauczycieli IVLO (15K i 4M), tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK oraz wsparcie psychologiczne do dnia 30.06.2019 r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Dodatkowe zajęcia z matematyki, języków obcych, biologii, chemii, informatyki (programowanie) dla 180 uczniów IV LO
  2. Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  3. Zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych i ICT, pomocy dydaktycznych w ramach infrastruktury sieciowo usługowej oraz administracja platformy e-learning i administracja siecią usługową
  4. Wsparcie terapeutyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w celu rozwoju wśród uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności.

Projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pt. „Szkoła nowych możliwości” będzie realizowany przez dwa lata. Główne założenia projektu:

– zakup wyposażenia pracowni chemicznej i biologicznej oraz mobilnej pracowni komputerowej złożonej z 30 stanowisk

-budowa szkolnej infrastruktury sieciowo-usługowej

-kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy czyli dodatkowe zajęcia z matematyki, j. obcych, biologii i chemii prowadzone metodą eksperymentu.

-wsparcie terapeutyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

-doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Do pobrania

regulamin projektu >> 

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: