Klasa humanistyczna

Przedmioty rozszerzone

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. wiedza o społeczeństwie
 2. język angielski
 3. język polski

Dodatkowe zajęcia humanistyczne.

Lista przedmiotów punktowanych

 1. język polski
 2. matematyka
 3. wiedza o społeczeństwie
 4. język obcy – najwyższa ocena

Termin składania wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z wymaganymi dokumentami:

20 maja – 21 czerwca 2024r.

Opis oddziału

 Klasa humanistyczna to m.in.:

 • dodatkowe zajęcia humanistyczne
 • rozwijanie pasji czytelniczych, aktorskich, literackich…
 • aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach kulturalnych
 • spotkania z twórcami kultury
 • działalność w kole dziennikarskim – uczestnictwo w warsztatach dziennikarskich

Nauka w klasie humanistycznej inspiruje i wyzwala kreatywność uczniów o zainteresowaniach literackich, historycznych, filozoficznych i kulturowych.

Uczniowie tej klasy uczestniczą w dodatkowych zajęciach humanistycznych, dzięki czemu uzyskują wyróżnienia i nagrody w konkursach oraz olimpiadach humanistycznych. Często działają w kole dziennikarskim, recytatorskim, aktorskim. Publikują swoje prace w gazetkach szkolnych i prasie lokalnej, prowadzą szkolny radiowęzeł. Uczestniczą w otwartych zajęciach prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych (UMCS i KUL w Lublinie, PANS w Chełmie). Uczniowie klasy humanistycznej mają możliwość aktywnego uczestnictwa w różnorodnych formach kultury dzięki regularnym wyjazdom do kina, teatru, filharmonii itp.

Program klasy humanistycznej ukierunkowuje ucznia na sukces maturalny oraz przygotowuje do samorozwoju i doskonalenia zawodowego.

Uczniowie klasy humanistycznej mają do dyspozycji w trakcie zajęć m.in.: aparaty fotograficzne, kamery a także urządzenia audiowizualne.

Proponowane kierunki studiów: filologia polska, filozofia, historia, logopedia z audiologią, coaching, psychokryminalistyka, animacja kultury, doradztwo (polityczne, zawodowe, społeczne), nauki o rodzinie, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, praca socjalna, politologia, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, europeistyka, zarządzanie, wiedza o teatrze, filmoznawstwo, edytorstwo, kulturoznawstwo.

Powrót >>>

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: