Profil pedagogiczny

Przedmioty rozszerzone

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. biologia
 2. język polski
 3. język angielski

Lista przedmiotów punktowanych

 1. język polski
 2. matematyka
 3. muzyka
 4. plastyka

Termin składania wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z wymaganymi dokumentami:

20 maja – 21 czerwca 2024r.

Opis oddziału

Klasa pedagogiczna to m.in.:

 • autorski program nauczania przedmiotu „Podstawy wiedzy pedagogiczno-psychologicznej”
 • dodatkowe zajęcia: „Warsztaty pedagogiczne”
 • stała współpraca z Wydziałem Pedagogiki PANS w Chełmie – udział w warsztatach, wykładach otwartych, seminariach i konferencjach
 • praktyczne zajęcia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

Celem kształcenia w klasach o tym profilu jest ukazanie uczniom szerokiego spektrum zagadnień z zakresu pedagogiki i psychologii, wzbudzenie zainteresowania tymi naukami, kształtowanie postaw prospołecznych oraz pomoc w podjęciu świadomych decyzji dotyczących dalszego kształcenia na kierunkach społeczno – humanistycznych.

W klasie tej realizowany jest innowacyjny program – Warsztaty pedagogiczne, który zakłada uzupełnienie oraz rozszerzenie programu nauczania przedmiotu – Podstawy wiedzy pedagogiczno – psychologicznej o nowe treści, z akcentem na sferę praktyczną. Uczniowie klasy pedagogicznej nie tylko uczestniczą w tradycyjnych zajęciach szkolnych, ale pracują metodami warsztatowymi, obserwują zajęcia w przedszkolu, przygotowują przedstawienia i zabawy dla najmłodszych. Na lekcje przychodzą także profesjonaliści, czynnie zajmujący się problematyką opieki, wychowania, czy profilaktyki.

W ramach współpracy z Katedrą Pedagogiki  PANS w Chełmie, uczniowie klas pedagogicznych mają możliwość udziału w wybranych zajęciach akademickich: wykładach otwartych organizowanych przez uczelnię, spotkaniach autorskich.

Uczniowie klasy, w trakcie zajęć mają możliwość korzystania z pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w pracy nauczycieli przedszkola.

Proponowane kierunki studiów: psychologia, pedagogika,  kryminologia, logopedia z audiologią, coaching, psychokryminalistyka, kognitywistyka i komunikacja, animacja kultury, doradztwo (polityczne, zawodowe, społeczne), nauki o rodzinie, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, praca socjalna, politologia, dziennikarstwo, filologia polska, stosunki międzynarodowe, europeistyka, zarządzanie, wiedza o teatrze, filmoznawstwo, edytorstwo, kulturoznawstwo. 

Powrót >>>

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: