Profil ratowniczy

Przedmioty rozszerzone

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. biologia
 2. chemia
 3. język angielski

Lista przedmiotów punktowanych

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język obcy – najwyższa ocena
 4. edukacja dla bezpieczeństwa

Termin składania wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z wymaganymi dokumentami:

20 maja – 21 czerwca 2024r.

Opis oddziału

Klasa ratownicza to m.in.:

 • zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • zajęcia z dietetyki
 • zajęcia laboratoryjne
 • zajęcia terenowe
 • spotkania ze specjalistami
 • możliwość zdobycia uprawnień ratownika wodnego
 • współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie

Klasa o profilu ratownictwo i promocja zdrowia, to odpowiedź na potrzeby uczniów o zainteresowaniach medycznych i przyrodniczych.

W ramach edukacji w tym obszarze, współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, dzięki czemu w klasach o tym profilu realizowany jest rozszerzony blok tematów z obszaru ratownictwa medycznego, promocji zdrowia i dietetyki. Uczniowie uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych, biorą udział w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkaniach ze specjalistami zajmującymi się szeroko rozumianą opieką medyczną.
Niewątpliwie nauka w klasie o profilu ratownictwo i promocja zdrowia jest trafną decyzją, zorientowaną na rozwój własny oraz uwzględniającą prognozy potrzeb na przyszłym rynku pracy.

Uczniowie klasy korzystają podczas zajęć z profesjonalnego sprzętu do udzielania pierwszej pomocy.

Proponowane kierunki studiów: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, biologia, chemia, medycyna, farmacja, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, chemia kosmetyczna, zdrowie publiczne, biotechnologia, mikrobiologia, neurobiologia, genetyka, ochrona środowiska, weterynaria, zootechnika, leśnictwo, ogrodnictwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, bezpieczeństwo żywności.

Powrót >>>

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: