Odsłonięcie ławeczki dr Jadwigi Młodowskiej!

Komitet Organizacyjny Jubileuszu 100 – lecia Szkoły,

Dyrekcja, Nauczyciele oraz cała Społeczność szkolna

IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie

z radością informują, że 21.12.2020r. o godz.12.00

na Placu Kupieckim w Chełmie odbyła się uroczystość

odsłonięcia pomnika – ławeczki dr Jadwigi Młodowskiej (1882r.-1934r.)

– założycielki i dyrektorki Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Chełmie (1919r.-1934r.), wybitnej nauczycielki, zasłużonej społeczniczki, wielkiej patriotki…

Film z uroczystości

W uroczystości udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP – Pani Anna Dąbrowska – Banaszek, wiceprezydent Miasta Chełm – Pani Dorota Cieślik, Przewodniczący Rady Miasta Chełm – Pan Longin Bożeński, Pan Arkadiusz Kwieciński – Dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, ks. kanonik Andrzej Sternik, dyrektorzy szkół chełmskich oraz dyrekcja, nauczyciele, sympatycy IVLO.

Fotorelacja z uroczystości


Rok temu obchodziliśmy Jubileusz 100 – Lecia Szkoły, którą w murach dzisiejszego liceum ogólnokształcącego, w roku 1919 założyła dr Jadwiga Młodowska. W dniach 4-5 października 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenia obchodów Roku Jubileuszowego, połączone z IV Zjazdem Absolwentów, Nauczycieli i Pracowników Szkoły.

            Chcąc upowszechnić wiedzę o Jadwidze Młlodowskiej rok szkolny 2019/2020 został Uchwałą Rady Miasta Chełm z dnia 19 września 2019r. ogłoszony Rokiem dr Jadwigi Młodowskiej.

W ramach obchodów tego tak ważnego dla nas roku, zorganizowaliśmy min.:

  • Międzynarodową konferencję „Innowacyjne systemy edukacyjne w Polsce i we Włoszech na początku XX w.”,
  • Międzyszkolny konkurs wiedzy o dr Jadwidze Młodowskiej,
  • Sztafetę Pokoleń – bieg ulicami Chełma,
  • Koncert Pokoleń – koncert muzyczny, w którym uczestniczyli uczniowie, absolwenci, nauczyciele, emerytowani pracownicy i sympatycy szkoły,
  • Konferencję naukowo-metodyczną „Ku edukacji przyszłości – przez teorię do praktyki”,
  • Konkurs dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych – projekt przygotowany systemem daltońskim „Chełm w czasach dr Jadwigi Młodowskiej”.

Opracowane zostało i wydane okolicznościowe wydawnictwo oraz powstał przewodnik turystyczny – Spacer z dr Jadwigą Młodowską ulicami Chełma.

           Decyzją Rady Pedagogicznej uwieńczeniem obchodów Roku dr Jadwigi Młodowskiej jest ławeczka upamiętniająca jej postać, ufundowana przez Uczniów, Absolwentów, Pracowników i Sympatyków IV LO, która będzie usytuowana na Placu Kupieckim w Chełmie.

Ławeczkę zaprojektował i wykonał Pan Krzysztof Skóra – chełmski artysta.

Choć ławeczka jest już gotowa nie zebraliśmy jeszcze całej koniecznej kwoty na jej sfinansowanie. Liczymy więc na wsparcie tak ważnej inicjatywy poprzez wpłaty na konto Rady Rodziców przy IV LO z dopiskiem “ławeczka”.

            Jadwiga Młodowska to postać wyjątkowa, godna tego, aby jej biografię poznawać i upowszechniać.

            Doktor Jadwiga Młodowska przybyła do Chełma u progu niepodległości. Spędziła w naszym mieście piętnaście lat swego twórczego życia. Dla Chełma zrezygnowała z objęcia asystentury na Uniwersytecie Jagiellońskim i od 1 lipca 1919r. pełniła funkcję dyrektora Państwowego Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego w Chełmie.

            Szkoła prowadzona przez dr Jadwigę Młodowską w latach 1919 -1934 opierała się na eksperymentach pedagogicznych, polegających między innymi na wprowadzaniu nowoczesnych metod nauczania. Głównym wyrazem tych działań było zastosowanie w chełmskim seminarium tzw. systemu daltońskiego.

Obok bieżącej pracy szkolnej dr Jadwiga Młodowska dużą wagę przywiązywała do aktywności społecznej wychowanek, które miała pobudzać do samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania.

            Równocześnie z pracą zawodową łączyła niezwykłą aktywność społeczną. Od momentu przybycia do Chełma czuła się związana z miastem. Przez kilka lat kierowała Miejską Radą Szkolną oraz zorganizowała Towarzystwo Opieki nad Dzieckiem.

W 1925r. z inicjatywy dr Jadwigi Młodowskiej powstało pierwsze w Chełmie przedszkole. W 1921r. była jedną z inicjatorek powołania w Chełmie koła Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Aktywnie działała w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Stała również na czele Rady Nadzorczej Spółdzielni Nauczycielskiej Księgarni „Płomyk”, była także współzałożycielką miejscowej Spółdzielni Spożywców, a także członkiem prezydium rady okręgowego Związku Spółdzielni Spożywców „Społem”. Jadwiga Młodowska prowadziła także szeroką działalność wydawniczą oraz naukową. Opracowała miedzy innymi elementarz do nauki czytania i pisania dla klasy pierwszej.

            Współpracowała z samorządem miejskim, m.in. w 1927r. kandydowała do Rady Miejskiej, a w kolejnych wyborach została powołana w jej skład.

            Za swoja działalność oświatową i pracę na rzecz miasta  Chełm została dwukrotnie odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, a po śmierci również Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.

            Nagła śmierć dr Jadwigi Młodowskiej pogrążyła w żałobie jej wychowanki i społeczność Chełma. Wystosowano odezwę do mieszkańców miasta, podkreślając znaczenie pracy twórczyni Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego dla Chełma.

            O jej działalności trafnie napisała jedna z uczennic: „Uczyła nas patriotyzmu ojczyzny, której dobro miało nam przyświecać na każdym powierzonym odcinku pracy zawodowej, społecznej. Wskazywała wartości pracy twórczej dla kształcenia swojego intelektu  i wzbogacania środowiska społecznego. Przypominała o odpowiedzialności za powierzone zadania kształcenia i wychowania młodzieży na światłych obywateli, oddanych sprawie ojczyzny”.

            Doktor Jadwiga Młodowska to wybitna postać o niezwykłych zasługach dla Chełma, tworząca zręby polskiego szkolnictwa, zaangażowana patriotka, która całe życie poświeciła innym ludziom.  O jej roli i pozycji w mieście świadczą najlepiej słowa jej następczyni Haliny Bobowskiej:

„Z przekonań społecznych – gorąca demokratka, z wychowania
i wykształcenia należała do arystokracji ducha w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jej wybitna inteligencja, twórczy umysł, szeroka skala zainteresowań i głębokie życie uczuciowe, w połączeniu z silną, zdecydowaną wolą, składały się na silną strukturę psychiczną. Mimo to cechowały ją wielka skromność i raczej niedocenianie własnych wartości. Miała w sobie wszechogarniającą życzliwość i niezmierzoną dobroć, które kazały jej zmęczonej i chorej  jeszcze na parę tygodni przed śmiercią troszczyć się o sprawienie radości tym, którym życie skąpiło uśmiechów. Pozostawiła po sobie powszechny, głęboki żal. Jej ofiarnemu życiu, jej wielkiemu, gorącemu sercu – cześć”.

Fotorelacja z przywiezienia ” ławeczki dr Jadwigi Młodowskiej” do szkoły.

Spis Powszechny:
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się - spis trwa od 1 kwietnia do 30 września.

Informacje o szczepieniach:

Biblioteka – wydarzenia

Zbieramy na ławeczkę

Zbieramy na ławeczkę  upamiętniającą postać Jadwigi Młodowskiej. 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat:

52 1240 2223 1111 0000 3581 4469

Rada Rodziców przy IV LO
w Chełmie

z dopiskiem „ławeczka”.

Wpłacać można też poprzez serwis zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/ay5r4c

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

INSTAGRAM

YOUTUBE

dziennik elektroniczny

dziennik

karta szkolna

Archiwalna strona www

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast