Akrobatyka – tylko w IV LO!

Szkolny Klub Akrobatyki

Jeżeli akrobatyka – to tylko w IV LO!

Zajęcia akrobatyczne to wizytówka naszej szkoły. Tylko w IV LO uczniowie mogą uprawiać tą dyscyplinę sportu.

Akrobatyka (gr. akrobateo – stąpać po krawędzi, wspinać się, akra – najdalszy, bateo lub pateo – pokrywać) to ewolucje sportowe o dużym stopniu trudności, które wykraczają poza przeciętne umiejętności młodego człowieka.

Treningi z akrobatyki dla młodzieży, prowadzone w naszej szkole, to atrakcyjne zajęcia, które kształtują sylwetkę, grację i elegancję ruchu! Łączą w sobie ćwiczenia ogólnorozwojowe, które mają na celu podnoszenie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej. Wszechstronnie rozwijają wytrzymałość, zręczność oraz orientację przestrzenną. Pozytywnie wpływają na wzrost i rozwój, kształtując osobowość, odpowiedzialność oraz umiejętność współdziałania w grupie.

Zajęcia z akrobatyki odbywają się w specjalnie przygotowanej sali akrobatycznej w każdy

poniedziałek, wtorek, środę

 w godzinach: 16.00 -17 .00 (grupa młodsza)

17.00 – 18.00 (grupa starsza)

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: