Integracja

IV Liceum Ogólnokształcące w 2015r. otrzymało status liceum z oddziałami integracyjnymi.  Jest to niejako „sformalizowaniem” naszej pracy prowadzonej od 2000 roku. Już wtedy bowiem obserwując potrzeby młodych ludzi, zmieniającą się tak szybko rzeczywistość doszliśmy do wniosku, że nie wystarczy mówić, ale trzeba działać. Nie wystarczy pokazywać uczniom różnorodności otaczającego nas świata, nie wystarczy zachęcać do udziału w spektakularnych akcjach charytatywnych aby pomagać ale ważne jest codzienne bycie razem, a różnice nie muszą dzielić. W naszej szkole, pomimo różnic, jesteśmy razem, wspieramy się i pomagamy sobie. Każdy z nas jest niezbędny, stanowi część pięknej układanki jaką jest wspólnota IV LO.

Jesteśmy jedyną szkołą ponadpodstawową w Chełmie, która odpowiada na zróżnicowane potrzeby edukacyjne młodych ludzi, którzy funkcjonując w dynamicznym, współczesnym świecie są  zafascynowani nowoczesnymi możliwościami technicznymi.

W IV LO wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania podczas zajęć lekcyjnych ze specjalistycznych urządzeń, które poprawiają jakość i komfort pracy.

Wykorzystywanie dużego ekranu projekcyjnego lub powiększalnika pomaga uczniom równolegle uczestniczyć w lekcji, tj. korzystać z informacji wyświetlanych na ekranie lub powiększalniku (mogą to być polecenia, tekst, fotografie, reprodukcje obrazów, fragmenty filmów) i jednocześnie pracować z bazowymi materiałami edukacyjnymi – książką, ćwiczeniami, itp.

Konstrukcja projektora oraz powiększalnika umożliwia także stworzenie samodzielnego stanowiska pracy dla uczniów z wadami wzroku, dzięki temu powiększony tekst, obrazy przyczyniają się do ich efektywniejszej nauki. Uczniowie z wadami wzroku podczas zajęć lekcyjnych mogą również korzystać z elektronicznych lup.

Uczniowie z wadami słuchu mogą korzystać z wzmacniacza głosu, który wpływa na barwę i ton głosu oraz rytm mówienia, co powoduje zwiększoną skuteczność w porozumiewaniu się z otoczeniem. Sprzęt ten wykorzystywany jest także podczas różnorodnych projektów (językowych, społecznych, np.: wywiady), w których uczniowie mogą eksperymentować i w sposób kreatywny zmieniać swój głos, język, tworząc w ten sposób zupełnie nową jakość komunikacyjną. Urządzenie jest również doskonałym narzędziem do mobilnych zastosowań np.: prezentacji, wykładów, zajęć aerobiku.

Nasza szkoła dysponuje także gabinetem EEG Biofeedback. Terapia EEG Biofeedback wspiera funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Przy użyciu zestawu komputerowego z odpowiednim oprogramowaniem, osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria gry, którą widzi na monitorze, wpływa świadomie na obraz własnych fal mózgowych. Metoda terapii EEG Biofeedback jest skuteczna w niwelowaniu problemów szkolnych (dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, dysortografii), zaburzeń uwagi, koncentracji i pamięci, zaburzeń zachowania, stanów lękowych i depresji, zaburzeń snu, zaburzeń odżywiania, pomaga w leczeniu przewlekłego zmęczenia i stresu. Każdy uczeń może wziąć udział w treningu wspierającym jego rozwój intelektualny, emocjonalno – społeczny, osobisty.

W IV LO prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w bardzo dobrze wyposażonej sali korekcji. Program korekcji wad postawy i usprawniania ruchowego opracowywany jest indywidualnie do potrzeb każdego ucznia. Zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.

W naszej szkole uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach integracyjnych wykorzystują na bieżąco specjalistyczne urządzenia i sprzęt podczas zajęć lekcyjnych. Dzięki temu młodzi ludzie z trudnościami sensorycznymi (wzrokowymi lub słuchowymi) oraz ruchowymi doskonale funkcjonują podczas lekcji.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: