Innowacje

IV LO – szkołą skupioną na indywidualnych potrzebach uczniów

W IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. dr J. Młodowskiej w Chełmie znajdujemy sposoby na taką pracę z uczniem, która przełamuje schematy, mobilizuje do samodzielnego myślenia, odbiega od stereotypów, jest nauką skoncentrowaną na działaniu i na indywidualnych potrzebach naszych uczniów.

Do uczniów uzdolnionych informatycznie adresowany jest innowacyjny program „Informatyka w praktyce”. Tematyka lekcji informatyki w tym programie opracowana jest tak, aby młodzi ludzie nabywali praktycznych umiejętności z zakresu technologii informatycznej a na koniec realizacji programu zdali egzamin i uzyskali  Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, który w całej Unii Europejskiej jest „przepustką” do pracy w dużych korporacjach czy firmach. Zajęcia w ramach innowacji zostały wzbogacone o cykl tematów dotyczących robotyki, nawigacji dronami oraz multimediów (grafika komputerowa, montaż filmów, fotografia…).

Na świat otwieramy swoich uczniów także poprzez dwujęzyczne nauczanie geografii i informatyki (w dwujęzycznej klasie językowej).  Są to dla licealistów wymagające ale bardzo interesujące i przydatne lekcje, które pomagają doskonale przygotować się do egzaminów maturalnych i dają podstawy do rozpoczęcia w przyszłości studiów na prestiżowych kierunkach takich jak na przykład ekonomia w języku angielski.

Warsztaty pedagogiczne to innowacja realizowana w klasach pedagogicznych i zakłada uzupełnienie oraz rozszerzenie programu nauczania przedmiotu Podstawy wiedzy pedagogiczno – psychologicznej o nowe treści z akcentem na sferę praktyczną. Uczniowie klas pedagogicznych nie tylko zatem nabywają nowych umiejętności, które dotyczą pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, ale te treści niejako „przekładają” na praktykę pracując metodą warsztatową. Systematycznie obserwują zajęcia prowadzone w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Chełmie i  omawiają je z nauczycielem prowadzącym. Takie działania pozwalają młodym ludziom nie tylko na poznanie specyfiki pracy nauczyciela w placówce przedszkolnej, ale także zdobycie osobistego doświadczenia w pracy, z którą większość z nich wiąże swoją przyszłość. Zakończeniem warsztatów jest przygotowanie przez uczniów  przedstawienia  oraz gier i zabaw dla dzieci z przedszkola pod hasłem „Dzień Dziecka w IV LO” .

Aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi. To zdanie wypowiedziane przez profesora historii Normana Davisa można doskonale odnieść jako motto przewodnie do przedmiotu – Historia po angielsku.  Jak sama nazwa wskazuje, w czasie zajęć z tego przedmiotu, uczniowie zgłębiają tajniki historii krajów anglojęzycznych, ale to nie wszystko. Przecież także w samym języku danego kraju odzwierciedla się jego historia i kultura. Zatem ucząc się historii po angielsku, nasi licealiści  stają się bardziej świadomi korzeni powstania języka angielskiego. Przez to, droga do celu jakim jest doskonałe opanowanie języka angielskiego, staje się lżejsza, przyjemniejsza i szybsza.

„Tutoring- praca nad pasją i rozwojem ucznia” to nasza innowacja, która pozwala indywidualnie pracować z każdym uczniem, pomagać, wspierać  zarówno w poszukiwaniu jego własnej drogi rozwoju, jaki  i w doskonaleniu, rozwijaniu konkretnych zainteresowań i pasji. Każdy uczeń naszej szkoły może wybrać swojego tutora. Taka para: nauczyciel – uczeń pracuje według ustalonego przez siebie planu, realizując cele ważne dla podopiecznego. Nauczyciel – tutor towarzyszy młodemu człowiekowi w jego drodze rozwoju wspierając, dając konkretne zadania, przekazując wiedzę i umiejętności, stanowiąc wyjątkowego opiekuna – mistrza.

Dla uczniów zainteresowanych zdrowym trybem życia, kierunkami medycznymi od roku szkolnego 2017/18 proponujemy klasę o profilu ratowniczym z elementami dietetyki. W ramach realizacji przedmiotów rozszerzonych, uczniowie tej klasy zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu prawidłowego odżywiania i jego wpływu na zdrowie człowieka, diet w sporcie, czy też wpływu diety na urodę.

Współczesna szkoła stara się odpowiadać na  wyzwania  XXI wieku. Nowatorskie metody i formy pracy z uczniami, nowy język edukacji, nowe drogi porozumienia z uczniem i nowe sposoby  oceniania to najważniejsze zadania, którym starają się sprostać nauczyciele IV LO.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: