Zapraszamy do biblioteki szkolnej

Nasi drodzy Czytelnicy.

W obliczu aktualnej sytuacji wielu z nas stoi przed koniecznością przeorganizowania życia swojego i najbliższych w domu.

Również w naszej bibliotece musieliśmy trochę przeorganizować zasady kontaktu z Wami.

Poniżej kilka wskazówek, jak korzystać z naszej biblioteki w czasie pandemii.


1 wskazówka

Wejście do szkoły odbywa się głównym wejściem z zachowaniem szczególnych środków ostrożności związanych z sytuacją epidemiczną, a w szczególności: 

  • zalecamy wejścia pojedynczo, po wpisaniu przez pracownika obsługi na listę wchodzących, 
  • na terenie szkoły należy się przemieszczać w maseczce, po zdezynfekowaniu rąk przy drzwiach wejściowych, wyłącznie w celu przejścia do biblioteki. 

2 wskazówka

Podczas obecności w budynku szkoły należy się stosować do poleceń pracowników szkoły. 


3 wskazówka

Wizyta w bibliotece może mieć na celu: 

  • zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, 
  • wypożyczenie materiałów bibliotecznych. 

4 wskazówka

W pomieszczeniach bibliotecznych należy przestrzegać procedur bezpieczeństwa obowiązujących w bibliotece w czasie pandemii.


5 wskazówka

Czytelnia jest nieczynna. 


6 wskazówka

W przypadku wątpliwości, zapytań zapraszamy do kontaktu mailowego biblioteka@4lochelm.pl


Procedury bezpieczeństwa w bibliotece w czasie pandemii koronawirusa

– załącznik do regulaminu biblioteki IV LO.

  1. Podczas pobytu w pomieszczeniach bibliotecznych

uczniowie powinni używać maseczek na twarz.

  • Po wejściu do pomieszczeń bibliotecznych uczeń powinien zdezynfekować dłonie.
  • W bibliotece obowiązuje odległości między osobami

co najmniej 1.5 metra.

  • W pomieszczeniach bibliotecznych może przebywać 1 uczeń.
  • Czasowo zawiesza się wolny dostęp do półek, katalogów kartkowych oraz urządzeń aktywowanych dotykiem.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: